El Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (MPD) de la UPF convoca 1 beca d'ajut de matrícula pels estudiants que desenvolupin el Treball de Fi de Màster amb un tema relacionat amb els estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació en el curs acadèmic 2018-19.

Dotació/Import de l'ajut: 2.000€ que es faran efectius un cop s'hagi dipositat el Treball de Fi de Màster en el curs acadèmic 2018-19.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o, que havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet al Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat pel curs 2018-19.

Termini màxim sol·licitud Ajut:

 

Termini per sol·licitar l'ajut
Estudiants admesos en 1a. i 2a. convocatòria 19/04/2018  
Estudiants admesos en 3a. convocatòria 28/05/2018  
Estudiants admesos en 4a. convocatòria 09/07/2018 

 

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat

2/ Certificat acadèmic oficial de la titulació d'accés al MPD amb la nota mitjana ponderada de l'1 al 4, si no es va presentar en el moment de l'admissió.

3/ Carta de motivació justificant l'interès pels critical animal and media studies.

4/ Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'experiència professional, acadèmica o activista relacionada amb l'objecte de la beca o similar.

Lloc i horari de presentació de la sol·licitud:

Unitat de Gestió Administrativa de Comunicació. Carrer Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona.

Despatx 52.415   -  Telèfon: 93 542 24 43  -  Contacte: Míriam Boher.

Horari d'atenció: 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 17 h (de dilluns a dijous). Horari d'estiu: del 18 de juny del 2018 al 14 de setembre del 2018 (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h)

Resolució Ajut:

La Comissió avaluadora està composta per la coordinadora del màster, Núria Almiron Roig.

La Comissió avaluadora utilitzarà, a més, la documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al MPD:

· Expedient acadèmic de grau amb la nota mitjana ponderada per la universitat d'origen de l'1 al 4 (5 punts)

· Carta de motivació justificant l'interès pels critical animal and media studies (3 punts)

· Experiència professional, acadèmica o activista relacionada amb l'objecte de la beca o similar (2 punts)

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà la primera quinzena de setembre en aquest mateix Web.

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat i amb els altres ajuts i beques que ofereix aquest Màster.

  

Observacions:

Si l'expedient no inclou la nota ponderada, de l'1 al 4, per defecte es considerarà que és un 1.

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no s'han finalitzat els estudis de grau, en el moment de la Tutoria de Matrícula, s'haurà de presentar:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari de grau.

- Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.