L'any 2015 es va procedir a l'acreditació de les titulacions següents:

  • Grau en Comunicació Audiovisual
  • Grau en Periodisme

A continuació es pot trobar la documentació corresponent a aquest procés:

 

Grau en Comunicació Audiovisual   Autoinforme
acreditació  
Resolució acreditació
Ministerio
 

Certificat acreditació
AQU

Grau en Periodisme Autoinforme
acreditació
  
Resolució acreditació
Ministerio
 

Certificat acreditació
AQU

Grau en Publicitat i Relacions Publiques

Esborrany de l'Autoinforme d'Acreditació (Document provisional en fase d'exposició pública)

Acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques: 7 de febrer del 2019

  • Audiència oberta de 14:00 a 14:30 h, sala 55.430
   
Màsters Informació sobre les titulacions    
Doctorat Informació sobre les titulacions