• Representant convidat al Consell de Govern:

Mercè Oliva

  • Representant(s) al Comitè de Seguretat i Salut:

Alexandre de Le Court

Baldo Oliva