Nota de la JPDI i el CEPDI sobre la resolució relativa a la concessió de bestretes

La Junta i el Comitè d'Empresa del PDI, arran de la publicació de la resolució del rector sobre el nou procediment de concessió de bestretes, volen aclarir que, en contra del que diu la resolució («Amb la conformitat dels òrgans de representació del personal recollida en tràmit de participació i consulta, …»), aquests dos òrgans no tenien cap notícia de la mateixa fins que l'han vist publicada, perquè ni se'ls ha demanat la participació ni se'ls ha consultat res amb relació amb aquest assumpte.