Comunicat del CEPDI sobre la vaga d'ensenyament del 22 de maig de 2012

L'escalada actual de retallades, de les quals no s'entreveu el final, està degradant notablement els serveis públics, i en particular el d'educació. Per això s'ha convocat per al 22 de maig una vaga a nivell estatal de tots els sectors de l'ensenyament, des de preescolar fins a la universitat.

En el cas de la universitat pública, els motius per convocar la vaga inclouen, entre d'altres:

  • La irresponsabilitat de les administracions, central i autonòmica, que provoquen grans canvis en el model universitari sense planificació ni compromís.

  • Les polítiques de contenció de la despesa, mentre ha crescut la producció científica de les universitats amb un finançament molt inferior al dels països del nostre entorn.

  • Les lleis que darrerament han incrementat la precarietat de recursos i les retallades de drets laborals: la Llei de Pressupostos de la Generalitat i la seva Llei d'acompanyament, els Pressupostos Generals de l'Estat i, per acabar-ho d'adobar, el Reial decret-llei 14/2012.

  • La pujada desproporcionada dels preus públics dels estudis universitaris, que s'afegeix a una dràstica disminució de beques i ajuts i a un enduriment dels criteris acadèmics per accedir-hi, i que provocarà l'expulsió de milers d'estudiants de les universitats públiques.

  • La desaparició de graus, i sobretot màsters, que implicarà aquesta política de taxes i de reducció de beques, i que indirectament pot portar a la supressió de centres, departaments, i fins i tot universitats.

  • L'augment de la dedicació d'una part important del PDI, que comportarà una reducció de plantilles, i posarà en greus dificultats la possibilitat de dur a terme una recerca de qualitat.

  • La retallada de més del 25% en els pressupostos de R+D+I, que també afectarà les plantilles d'investigadors i els centres de recerca.

  • Els efectes negatius que provocaran en el PAS la disminució del nombre d'estudiants, la reducció de la plantilla de PDI, la privatització de serveis, i la creació de consorcis.

Per tots aquests motius, el Comitè d'Empresa del PDI fa una crida a tot el personal de la UPF a secundar la vaga del 22 de maig.