Comunicat de la JPDI sobre la no renovació contractual del president del CEPDI

Comunicat de la Junta de Personal Docent i Investigador arran de la no renovació contractual del president del Comitè d'Empresa PDI de la UPF

La Junta de Personal Docent i Investigador de la Universitat Pompeu Fabra, comparteix i s'adhereix al missatge i les accions derivades dels comunicats fets públics del Comitè d'Empresa del PDI arran la no renovació del seu president.

Al mateix temps aprofita per a dirigir-se a tota la comunitat universitària, advertint que cal contemplar aquests fets amb preocupació. Primer, per ser l'expulsió d'un president de comitè d'empresa un fet inèdit. Segon, perquè a la retallada i congelació salarial de tot el personal de la funció pública se suma, en la nostra universitat, l'augment de la dedicació dels cossos docents, així com la rebaixa de sou i el canvi de les condicions laborals dels professors associats; mesures totes elles que fan recaure la contenció pressupostària sobre un pilar bàsic de la vida universitària com és l'ensenyament. Ja amb prou tensió per l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior.

Fem una crida a la reconsideració de la mesura, i a la participació i negociació dels aspectes econòmics i laborals que afecten la docència.

Barcelona, 28 d'octubre de 2011