Comunicat al professorat associat contractat fins al juliol

A causa de la contractació trimestral que s'ha posat en marxa aquest curs 2011/2012, bona part del professorat associat està actualment contractat fins a finals de juliol, en comptes de fins al setembre com era habitual.

Al professorat que us trobeu en aquesta situació, el Comitè d'Empresa del PDI us vol avisar que si teniu intenció d'emprendre accions contra l'extinció contractual, heu de presentar al registre de la Universitat una reclamació prèvia com a màxim 20 dies hàbils després de la finalització del contracte (això és per exemple fins al 24 d'agost si el contracte finalitza el 31 de juliol). La Universitat haurà de resoldre la vostra reclamació en el termini d'un mes. Si la resolució és negativa, llavors serà convenient que us assessori un advocat laboralista, per exemple a través dels gabinets jurídics dels sindicats.

En aquesta adreça podeu trobar un possible model de reclamació prèvia en matèria laboral:

https://portal.upf.edu/web/comite-pdi/model-recl-previa

O, si teniu la possibilitat, podeu mirar que un advocat us assessori des de l'inici del procés, és a dir des de la presentació de la reclamació prèvia.

Cordialment,

El Comitè d'Empresa del PDI de la UPF