Acta de la reunió del 10.03.2009 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 10 de març de 2009)

1. Negociació amb la Universitat

A la darrera reunió amb el vicerector (19 de novembre) es van deixar temes pendents per a una reunió posterior que s'havia d'haver fet al gener, però que encara no té data a causa de la convocatòria d'eleccions a rector. Alguns dels temes pendents:

  • Reglament de negociació del PDI-L. Vam presentar la nostra proposta a l'última reunió però encara està pendent de ser acordada per les dues parts.

  • Participació sindical en els processos de selecció (art. 17.2 del Conveni col·lectiu). Vam acordar que presentaríem una proposta per a la reunió següent. (El sistema de participació actual funciona cada vegada pitjor: l'últim informe per a la Comissió de Professorat el vam haver de fer en menys de 24 hores i sense la informació de totes les places sol·licitades.)

  • Política general de professorat. El vicerector ens havia de fer arribar una carta que estava preparant per als directors de departament, carta que finalment ens va enviar el 12 de desembre (disponible a la web interna del Comitè). Sembla que alguns principis sobre control de qualitat de les propostes de places dels departaments ja es van començar a aplicar a la darrera Comissió de Professorat.

  • Dedicació docent. Encara no tenim els números de l'impacte que tindrà l'aplicació de l'EEES.

2. Eleccions a rector

El programa electoral del candidat únic inclou punts genèrics, sense detallar, relatius a la transparència de les regles de la carrera acadèmica, l'elaboració d'una nova planta de professorat, un sistema equitatiu per a la mesura de la dedicació, un servei d'assessorament individual per a la carrera acadèmica, el desenvolupament del Pla d'Igualtat, etc. El candidat va anunciar la composició del seu nou equip de govern, amb equilibri de dones i homes als vicerectorats, i amb un nou vicerector de Professorat, José María Micó.

Amb motiu de la campanya electoral la JPDI i el Comitè d'Empresa vam elaborar un comunicat conjunt de balanç del període rectoral 2005–2009. Vam considerar demanar una trobada de representants del PDI amb el candidat però finalment no ho vam fer.

Segons la LOU, en els resultats ponderats només es compten els vots a candidatures, i per tant el candidat únic va tenir un recolzament del 100%. Si es comptessin els vots en blanc, el resultat ponderat hauria estat de només un 53.2% a favor del candidat.

3. Consell de Govern

A la reunió del desembre es va aprovar el Pla d'Igualtat Isabel de Villena per al període 2008–2010.

A la reunió del gener, entre els convenis que es van ratificar n'hi ha un amb el DIUE per a incentivar una promoció de places de PDI per al 2008.

La reunió que estava prevista per al febrer es va cancel·lar perquè coincidia amb la campanya electoral. La propera reunió serà l'1 d'abril.

4. Comissió Paritària del Conveni

A la reunió del 16 de gener es van tractar aquests temes:

  1. Regularització de falsos associats (D.T. 2a del Conveni). Les universitats van presentar un informe del que s'està fent a cadascuna. La part sindical no va entrar a considerar l'informe perquè s'havia facilitat el mateix dia, però sí es va constatar que era incomplet perquè no hi havia els calendaris de regularització que preveu el Conveni. Per tant a la propera reunió es tornarà a informar de l'estat de les negociacions.

  2. Complement bàsic de recerca endarrerit de l'any 2005. Tal com s'havia acordat les universitats van enviar una sol·licitud a la Direcció General d'Universitats, però encara no tenien la resposta.

  3. Mèrits de recerca del personal investigador. Aquesta figura, prevista a l'art. 11 del Conveni, ja l'estan utilitzant algunes universitats. No se sap qui ha d'avaluar la seva recerca perquè l'AQU no ho contempla. Es va acordar que les universitats enviarien una altra sol·licitud a la Generalitat per aclarir-ho.

  4. Retribucions del PDI-L vinculat a institucions sanitàries. Fins ara les places assistencials vinculades a places docents eren de PDI funcionari, però ara també n'hi ha de PDI laboral (a la UPF de moment no, però és previsible que n'hi hagi amb la implantació dels estudis de Medicina). No hi ha criteris uniformes per a les seves retribucions (algunes universitats equiparen l'agregat vinculat al TU vinculat, però altres paguen menys), es mirarà de concretar-los a la propera reunió.

5. Altres informacions

 

  1. La JPDI i el Comitè d'Empresa vam elaborar una anàlisi de l'evolució de l'estabilitat del professorat a la UPF, a partir dels criteris consensuats amb el servei de PDI. El document està publicat a la web des de començaments de febrer.

  2. La JPDI i el Comitè d'Empresa vam publicar una nota conjunta en resposta al comunicat sobre la “suspensió temporal dels processos de negociació en curs” amb la JPAS, que el gerent havia enviat la setmana abans de començar la campanya electoral.