Melero Nogues, Maria Teresa

Senior Researcher OTG Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje Secretaría de Estado para el Avance Digital
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

+34 93 542 2255
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona