Adscripcion Adscripcion

SUKNO, FEDERICO MATEO

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Cognitive Multimedia Technologies

+34 93 542 1178
federico.sukno@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona