Quines persones podes ser voluntàries?

Totes les persones majors d’edat poden ser admeses com a voluntàries a la Clínica. No cal ser jurista per a ser admès.

 

Si presento una sol·licitud de voluntariat, és segura l’admissió?

A la Clínica intentem acollir totes les persones que hi volen col·laborar, intentant assignar a cadascuna al lloc on pot fer una contribució més rellevant. Això no obstant, ateses les limitacions d’espai i logístiques, es possible que algunes sol·licituds de voluntariat no puguin ser acceptades.

 

Qui decideix l’admissió de les persones voluntàries?

El Director de la Clínica

 

Quina dedicació s’espera de les persones voluntàries?

La dedicació mínima és de quatre hores setmanals.

 

És obligatori el compliment del compromís de dedicació fet per les persones voluntàries?

Sí. En cas de no poder complir la dedicació, la persona voluntària passaria a ser adherida de la Clínica.

 

Quant de temps dura el compromís de dedicació de les persones voluntàries?

En principi un curs acadèmic, tot i que, en casos excepcionals, es pot establir un termini més breu.

 

Pot ser voluntària una persona que no pugui estar present a Barcelona?

Només de forma excepcional es pot admetre que una persona que no pugui estar present a Barcelona sigui voluntària a la Clínica. Si una persona voluntària marxa temporalment de Barcelona, durant aquest temps pot passar a la situació de persona adherida.

 

Què fa una persona voluntària a la Clínica?

Les persones voluntàries s’assignen a una de les Seccions de la Clínica i col·laboren activamente en totes les tasques que permeten fer-la funcionar. L’assignació té lloc segons les preferències de cada persona voluntària i de les necessitat de la Clínica. Totes les persones voluntàries reben gratuïtament una formació adequada a les tasques que realitzaran. Les persones voluntàries en cap cas faran tasques que no tinguin relació directa amb la seva formació i que per la seva naturalesa corresponguin a una persona de la plantilla de la Universitat.

 

Les persones voluntàries cobren algun tipus de remuneració?

No. La feina de voluntariat és sempre gratuïta i es realitza per motius altruïstes i de solidaritat

 

Les persones voluntàries gaudeixen d'algun privilegi?

Sí. Les persones voluntàries, independentment de la Secció a què estiguin assignades, tenen la possibilitat d’inscriure’s com a seguidores d’un dels casos tutelats per la Clínica (o més d’un). En aquest cas l’equip de defensa de l’assumpte els informarà puntualment i de forma detallada sobre l’evolució del cas, podran participar en la projecció pública comentada dels vídeos de les actuacions judicials, tindran accés als escrits i a les resolucions judicials (prèviament anonimitzats) i, en general, podran gaudir de l’oportunitat de seguir el procés en tots els seus detalls.

 

Les persones voluntàries també podran participar en tots els actes que organitzi la Clínica i podran rebre un certificat de participació i/o una carta de recomanació.