És la Clínica un despatx d'advocats/des? 

No. Ni la Clínica Jurídica ni la UPF presten institucionalment cap mena de servei professional d’assessorament jurídic o de defensa en Tribunals. Els/les advocats/des que col·laboren amb la Clínica ho fan a títol individual i sota la seva responsabilitat personal, incloses aquelles persones que alhora són professores de la UPF a temps parcial.

 

Hauré de pagar res per rebre ajut a la Clínica?

No. Totes les activitats i serveis de la Clínica són gratuïts per la ciutadania que compleix els requisits per accedir-hi.

 

En quins idiomes em poden atendre a la Clínica?

Català, castellà, anglès, francès, italià, alemany i rus.

 

Cal complir algun requisit per ser atès a la Clínica?

La Clínica a persones que pertanyin a col·lectius vulnerables que no tinguin recursos suficients per fer front als honoraris d’un/a advocat/da.

 

Sobre quin tipus de temes es poden fer consultes?

La Clínica disposa d'especialistes (advocats/des i professorat) en totes les branques del dret. No obstant això, atesa la voluntat de la Clínica de prestar un assessorament de primer nivell, pot ser que algun cas no pugui ser atès perquè es refereix a una parcel·la del dret molt inusual i no es disposa d'advocat/da i/o de professorat amb prou especialització per atendre'l. 

 

Qui resoldrà les consultes?

Un grup d’estudiants prepararà un dossier amb totes les dades necessàries per a resoldre la consulta i el remetrà a un/a advocat/da o bé a un professor per a que doni la seva opinió de forma motivada.

 

Quant de temps es tarda en resoldre les consultes?

Depèn de la complexitat. L’objectiu és poder donar resposta en un termini de deu dies laborables.