• Dissenyem plans de formació del professorat i accions d’assessorament que aportin un aprenentatge rellevant als professors en el seu desenvolupament com a docents.
   
 • Impulsem la innovació pedagògica i tecnològica amb la introducció de noves pràctiques docents.
   
 • Establim lligams entre l’activitat docent i la recerca, amb la finalitat de contribuir a l’aprenentatge integral.
   
 • Contribuïm a la generació de resultats en recerca educativa, en els diferents àmbits de coneixement de la Universitat, donant suport a l’elaboració i execució de projectes docents.
   
 • Fomentem la transferència a la societat de coneixements, habilitats i actituds adquirits a la Universitat.
   
 • Despleguem el Pla d’Acció pel Multilingüisme, promovent l’ús de diverses llengües i la creació de condicions per a la interacció entre aquestes llengües en el conjunt d’activitats universitàries.
   
 • Col·laborem amb d’altres universitats i organitzacions d’Educació Superior en un context internacional.
   
 • Desenvolupem estratègies per a la implementació d’aspectes de responsabilitat social a la docència.
   
 • Possibilitem l’enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.

 

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF