Les Unitats de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (USQUIDS) són les estructures que ajuden a implementar la innovació docent i la qualitat educativa als centres de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Què fan?

Les USQUIDS impulsen la renovació pedagògica, promouen la millora dels processos de docència-aprenentatge i asseguren la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Els projectes en què actualment treballen són els següents:

Com contactar-hi?

Les USQUIDS són coordinades per professors que destaquen pel seu perfil innovador:

 

Les USQUIDS col·laboren i actuen coordinadament amb el CLIK, La Factoria+ i el Servei d'Informàtica, i vetllen perquè les seves actuacions s’executin dins les respectives Unitats de Coordinació Acadèmica.

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 24 27

[email protected]