Les Unitats de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (USQUIDS) són les estructures que ajuden a implementar la innovació docent i la qualitat educativa als centres de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Què fan?

Les USQUIDS impulsen la renovació pedagògica, promouen la millora dels processos de docència-aprenentatge i asseguren la màxima qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Els projectes en què actualment treballen són els següents:

 

El HackLab és una iniciativa de col·laboració, co-creació i intercanvi d’idees que posa en contacte estudiants de diferents disciplines per tal que desenvolupin projectes relacionats amb la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. Els millors projectes que sorgeixen del Hacklab es reconeixen econòmicament mitjançant el Premi Hacklab.

Intfgrats és un projecte universitari que té per objectiu facilitar la cooperació i el treball en equip entre estudiants de diferents disciplines durant el Treball de Final de Grau (TFG). La iniciativa pretén afavorir la creació de TFG col·laboratius i multidisciplinars.

Com contactar-hi?

Les USQUIDS són coordinades per professors que destaquen pel seu perfil innovador:

 

Les USQUIDS col·laboren i actuen coordinadament amb el CLIK, La Factoria+ i el Servei d'Informàtica, i vetllen perquè les seves actuacions s’executin dins les respectives Unitats de Coordinació Acadèmica.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF