El CLIK promou la innovació docent mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF.

La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn. Coneix la innovació educativa amb perspectiva social de la UPF.

 

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF