El CLIK promou la innovació docent mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF.

La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn. Coneix la innovació educativa amb perspectiva social de la UPF.

 

El Projecte Horitzons té la missió de generar il·lusió i noves expectatives de futur en alumnes de secundària amb escasses referències universitàries al seu entorn. Una acció orientada a fer-los més propera la universitat i a incorporar-la en el seu imaginari i entre les seves opcions de futur, assolint competències a través del voluntariat d'estudiants de grau de la UPF, que esdevenen referents universitaris.

El Projecte Horitzons es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb la direcció del Màster en Estudis Migratoris del Departament de Ciències Polítiques i Socials, la direcció del Màster de Secundària, el Departament d'Economia i Empresa, la Biblioteca-CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, en línia amb l'equip docent dels instituts participants.

 

El Projecte Prometeus facilita el pas a la universitat als estudiants amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del Raval.

Aquesta iniciativa, promoguda pel CLIK, l'Associació Educativa Integral del Raval i el Periódico del Raval, contempla actuacions d'innovació educativa als instituts públics de secundària, abans dels estudis universitaris, en el procés d'accés i al llarg de la seva trajectòria acadèmica. 

El maig del 2018 va ser guardonat amb el premi Barcelona Innovació Educativa.

 

El Projecte Guiatge posa en contacte estudiants de la UPF amb alumnes de secundària d’instituts de Ciutat Vella per tal que elaborin conjuntament propostes de millora ciutadana. Els joves identifiquen primer les necessitats i problemàtiques reals del seu barri i, juntament amb experts i docents universitaris, creen un programa d’accions d’impacte per combatre-les i solucionar-les.

Guiatge és una iniciativa dissenyada i coordinada des del CLIK seguint la metodologia basada en l’“Aprenentatge-servei”. El projecte està impulsat, a més, per l'Associació Educativa Integral del Raval i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona.

 

"Universitat i tu"

El Campus Júnior "Universitat i tu" és un conjunt de tallers d’estiu multidisciplinaris que durant una setmana combinen la docència amb una part pràctica i experimental. Aquests cursos tenen com a objectiu aproximar la universitat i tot el seu entorn a estudiants de tercer i quart d'ESO.

El Campus Júnior s’organitza al voltant de reptes que aproximen el participant a conèixer què és la universitat i com s’hi estudia, i l'ajuden a definir els interessos i les expectatives del seu projecte acadèmic de futur. L'alumne integra, així, de manera lúdica tot allò que suposa aprendre a la universitat i adquireix aquelles habilitats i competències pròpies de l'àmbit universitari.

El curs està coordinat per l'equip del projecte Horitzons (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca-CRAI i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

 

"Vine a dissenyar la teva recerca"

El Campus Júnior “Dissenya la teva recerca!” és un curs adreçat a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat que han d’elaborar el treball de recerca.  El curs dura una setmana i aquest any 2018 s’ha dut a terme la primera edició.

El principal objectiu de l’activitat és crear una proposta de recerca i veure quin és el procés a seguir per dur-la a terme. El programa busca oferir una nova perspectiva de la recerca des d’un punt de vista interdisciplinari i transversal, de forma aplicada. Durant cinc dies l’alumnat treballa temes, mètodes, referents i marcs teòrics i pràctics que l’ajudaran a desenvolupar la seva activitat recercadora.

“Dissenya la teva recerca” és un programa està coordinat per l’equip del Projecte Horitzons i el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

 

 

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 29 78

[email protected]

Carme Hernández