El CLIK promou la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF.

 

Projecte Horitzons

El Projecte Horitzons té com a objectiu ajudar a construir referents universitaris per a estudiants de batxillerat que no han comptat amb persones amb estudis superiors al seu entorn més proper. El projecte va ser dissenyat originalment entre la UPF i el centre de secundària Institut Milà i Fontanals, situat al barri del Raval de Barcelona. Posteriorment s'hi van incorporar els instituts Pau Claris i Joan Salvat Papasseit, del districte de Ciutat Vella. El programa dota els alumnes de secundària de les competències necessàries per combatre el potencial risc d'exclusió i l'abandonament dels estudis universitaris posteriors.

El Projecte Horitzons es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb el Màster en Estudis Migratoris del departament de Ciències Polítiques i Socials, la Biblioteca-CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i els professors de secundària dels centres implicats.

 

Projecte Prometeus

El Projecte Prometeus facilita el pas a la universitat als estudiants amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del Raval.

Aquesta iniciativa, promoguda pel CLIK, l'Associació Educativa Integral del Raval i el Periódico del Raval, contempla actuacions d'innovació educativa als instituts públics de secundària, abans dels estudis universitaris, en el procés d'accés i al llarg de la seva trajectòria acadèmica.

 

Campus Júnior "Universitat i tu"

El Campus Júnior "Universitat i tu" és un conjunt de tallers d’estiu multidisciplinaris que durant una setmana combinen la docència amb una part pràctica i experimental. Aquests cursos tenen com a objectiu aproximar la universitat i tot el seu entorn a estudiants de tercer i quart d'ESO.

El Campus Júnior s’organitza al voltant de reptes que aproximen el participant a conèixer què és la universitat i com s’hi estudia, i l'ajuden a definir els interessos i les expectatives del seu projecte acadèmic de futur. L'alumne integra, així, de manera lúdica tot allò que suposa aprendre a la universitat i adquireix aquelles habilitats i competències pròpies de l'àmbit universitari.

El curs està coordinat per l'equip del projecte Horitzons (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca-CRAI i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

 

CLIK

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 29 78

mcarme.hernandez@upf.edu

Carme Hernández