El CLIK promou la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF.

 

Projecte Horitzons

El Projecte Horitzons té com a objectiu ajudar a construir referents universitaris per a estudiants de batxillerat que no han comptat amb persones amb estudis superiors al seu entorn més proper. El projecte va ser dissenyat originalment entre la UPF i el centre de secundària Institut Milà i Fontanals, situat al barri del Raval de Barcelona. Posteriorment s'hi van incorporar els instituts Pau Claris i Joan Salvat Papasseit, del districte de Ciutat Vella. El programa dota els alumnes de secundària de les competències necessàries per combatre el potencial risc d'exclusió i l'abandonament dels estudis universitaris posteriors.

El Projecte Horitzons es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb el Màster en Estudis Migratoris del departament de Ciències Polítiques i Socials, la Biblioteca-CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i els professors de secundària dels centres implicats.

 

Projecte Prometeus

El Projecte Prometeus facilita el pas a la universitat als estudiants amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del Raval.

Aquesta iniciativa, promoguda pel CLIK, l'Associació Educativa Integral del Raval i el Periódico del Raval, contempla actuacions d'innovació educativa als instituts públics de secundària, abans dels estudis universitaris, en el procés d'accés i al llarg de la seva trajectòria acadèmica.

 

Campus Júnior "Universitat i tu"

El Campus Júnior "Universitat i tu" és un conjunt de tallers d’estiu multidisciplinaris que durant una setmana combinen la docència amb una part pràctica i experimental. Aquests cursos tenen com a objectiu aproximar la universitat i tot el seu entorn a estudiants de tercer i quart d'ESO.

El Campus Júnior s’organitza al voltant de reptes que aproximen el participant a conèixer què és la universitat i com s’hi estudia, i l'ajuden a definir els interessos i les expectatives del seu projecte acadèmic de futur. L'alumne integra, així, de manera lúdica tot allò que suposa aprendre a la universitat i adquireix aquelles habilitats i competències pròpies de l'àmbit universitari.

El curs està coordinat per l'equip del projecte Horitzons (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca-CRAI i el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

 

Projecte Guiatge

El Projecte Guiatge posa en contacte estudiants de la UPF amb alumnes de secundària d’instituts de Ciutat Vella per tal que elaborin conjuntament propostes de millora ciutadana. Els joves identifiquen primer les necessitats i problemàtiques reals del seu barri i, juntament amb experts i docents universitaris, creen un programa d’accions d’impacte per combatre-les i solucionar-les.

Guiatge és una iniciativa dissenyada i coordinada des del CLIK seguint la metodologia basada en l’“Aprenentatge-servei”. El projecte està impulsat, a més, per l'Associació Educativa Integral del Raval i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona.

CLIK

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 29 78

mcarme.hernandez@upf.edu

Carme Hernández