El CLIK promou la innovació docent mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF.

La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn. Coneix la innovació educativa amb perspectiva social de la UPF.

 

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 29 78

[email protected]

Carme Hernández