• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

STEP Programme

L’STEP Programme (Skills for Teaching in English Programme) és un curs d’anglès de 25 hores que té per objectiu proporcionar eines lingüístiques i tècniques docents als professors de la UPF que imparteixin continguts curriculars en aquesta llengua. El curs condueix a l’obtenció final del certificat "CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction", que acredita la capacitació per a impartir docència universitària en anglès. L’STEP Programme està dissenyat conjuntament entre el CLIK i Idiomes UPF.