El segell EDvolució és un reconeixement a aquelles assignatures que s’han portat a reflexió mitjançant la participació del professorat en un pla de formació i acompanyament i/o en algun dels projectes de la Xarxa d’Innovació de la UPF. 

El segell visibilitza les bones pràctiques acadèmiques i el compromís del professorat amb l'excel·lència docent a la Universitat Pompeu Fabra, amb l’objectiu de contribuir a implementar el seu model educatiu. 

El professorat que ha participat en la formació i l’acompanyament Construeix el teu Pla d’Aprenentatge, impulsat des del CLIK, ha treballat diversos aspectes de les seves assignatures per destacar els seus aspectes més positius, millorar-les o transformar-les, tenint sempre en compte les premises següents:

 

 

 

Posar l’estudiant al centre del seu aprenentatge.

 

Fer un èmfasi especial en les competències comunes de la UPF.

 

Incorporar metodologies actives (flipped classroom, ABP, Ludificació…).

 

Introduir sistemes d’avaluació més sostenibles i efectius per al professorat i amb un interès per l’excel·lència docent. 

 

 

Vols veure alguns exemples d'experiències de professorat que ja aplica EDvolució a les seves assignatures?

 Mira les càpsules de vídeo Experiències EDvolució!