Vés enrere Les sèries televisives per a la reflexió bioètica dels reptes de la pandèmia de la Covid-19- MEDICINA I CIÈNCIES DE LA VIDA

Les sèries televisives per a la reflexió bioètica dels reptes de la pandèmia de la Covid-19- MEDICINA I CIÈNCIES DE LA VIDA

El projecte desenvolupa l´ús de pel·lícules comercials i sèries de televisió per afavorir l'assimilació per part de l’estudiantat de conceptes complexos que requereixen una contextualització sociohistòrica, filosòfica i pràctica en escenaris diversos.

27.03.2023

Imatge inicial

El projecte treballa a partir de les representacions de la pandèmia de la COVID-19 en les sèries televisives ja que es considera un escenari que ha enfrontat la humanitat amb nous reptes. A partir d’aquests recursos audiovisuals es van crear unitats didàctiques que guiin l’estudiant en l’anàlisi de contingut de sèries mèdiques per disposar d'un panorama ampli de les representacions dels professionals sanitaris i els problemes de la bioètica en la situació de pandèmia. 

Finalment, el projecte descriu una sèrie de propostes d'innovació pedagògica per a l'ensenyament de la bioètica i una prova pilot amb estudiants de quart curs dels graus en Biologia Humana i Humanitats.

Les sèries mèdiques poden ser útils com a eina docent ja que ajuden a contextualitzar els principis bioétics i permeten treballar diferents objectius de l'aprenentatge de la bioètica amb estudiants de ciències de la salut.

Les sèries que van tractar el tema de la pandèmia de COVID-19 mostren un alt contingut de situacions dilemàtiques per treballar els principis bioétics i la seva aplicació. Els estudiants, per la seva part, tenen un alt nivell de satisfacció amb la seva utilització com a mètode docent i  opinen que són eficaces per a l'aprenentatge.

Equip:

  • Irene Cambra Badii
  • Jordi Mir-García
  • Elisabet Moyano Claramunt

Paraules clau:

COVID-19 – Bioètica – innovació docent – audiovisuals de ficció – sèries mèdiques

Materials generats:

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact