Vés enrere La retroalimentació formativa en la pràctica docent del Grau en Traducció i Interpretació-TRADUCCIÓ

La retroalimentació formativa en la pràctica docent del Grau en Traducció i Interpretació-TRADUCCIÓ

24.03.2023

Imatge inicial

Aquest projecte treballa la didàctica de la traducció fent recerca sobre la retroalimentació en els processos d’ensenyament-aprenentatge. El projecte planteja les següents preguntes: 

  • Quines creences tenen els docents de les assignatures de traducció al voltant de la retroalimentació formativa? 
  • La retroalimentació que s’ofereix a l’aula de traducció és formativa? 
  • Quines creences tenen els estudiants sobre la retroalimentació que reben a l’aula de traducció? 
  • Quin ús en fan? 
  • Té incidència la retroalimentació que reben en la millora de la seva competència traductora?

Equip:

  • Gemma Andújar Moreno
  • Carme Bach Martorell
  • Maria Dolors Cañada Pujols
  • Montserrat Cunillera Domènech

Paraules clau:

Avaluació formativa, retroalimentació, pràctica docent, autoregulació,
didàctica de la traducció.

Materials generats:

Articles publicats:

Andújar Moreno, G. i Cañada Pujols, M. D. 2020. “Modalidades de retroalimentación correctiva escrita: estudio exploratorio de prácticas docentes en el aula de traducción.” Redit. Revista electrónica de didáctica de la traducción y la interpretación 14. https://doi.org/10.24310/REDIT.2020.v1i14.13726

Cañada Pujols, M. D. i Andújar Moreno, G. 2021. “La mirada del estudiante sobre la evaluación en traducción: estudio preliminar y posibles vías de investigación.” Meta. Journal des traducteurs/translator’s journal 66(2): 362-381. https://doi.org/10.7202/1083184ar

Articles en procés d’avaluació:

Andújar Moreno,G. i Cañada Pujols, M. D. “Lecturers’ overall written comments in the specialised translation classroom: focus and discursive strategies of feedback”, article en procés d’avaluació a la revista Translation and interpreting. The international journal for translation and interpreting research.

Cañada Pujols, M. D. i Andújar Moreno, G. “Evaluación y formación de traductores: explorando la mirada de los docentes”. Article en avaluació a la revista Trans. Revista de traductología.

Articles en preparació:

Andújar Moreno, G. “La base de orientación como herramienta de andamiaje para la adquisición de la competencia estratégica en la etapa inicial de la formación de traductores”.

Andújar Moreno, G. i Cañada Pujols, M. D. “Type, level and function of specific comments in written feedback on specialised translations: an exploratory study”.

Cañada Pujols, M. D. i Andújar Moreno, G. “An Ecological Perspective on Teacher-to-Student Feedback in Translation Training: A Case Study”.

Participació a congressos:

Andújar Moreno, G. i Cañada Pujols, M. D. 2023. “¿Qué y cómo comentan los docentes cuando valoran globalmente las traducciones juradas que evalúan?: una aproximación empírica a la retroacción correctiva escrita en el aula de traducción.” Primer Congrés Internacional sobre Retroacció Correctiva Escrita en L1 i L2 (WCF23), Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 14-15 d’abril de 2023.

 

Bach Martorell, C. 2022. “Tradició i innovació en l'ensenyament de català com a LA a anglòfons. De les necessitats formatives en la concordança de gènere i nombre a la creació de capsules didàctiques en contextos híbrids d'aprenentatge.” XIX Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 29 juny- 2 de juliol de 2022.

Cañada Pujols, M. D. i Andújar Moreno, G. 2023. “Com donen retroalimentació els professors de traducció? Tants caps, tants barrets”. Primer Congrés Internacional sobre Retroacció Correctiva Escrita en L1 i L2 (WCF23), Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 14-15 d’abril de 2023.

Cunillera Domènech, M. 2022. “Formación y terminología en traducción jurídica: el caso de las profesiones jurídicas.” TRANSIUS CONFERENCE 2022. Universitat de Ginebra, 27-29 de juny de 2022

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact