• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Projecte Horitzons

El Projecte Horitzons té com a objectiu apropar la universitat a alumnes de batxillerat amb escassos referents universitaris al seu voltant. El projecte vol compartir les experiències i competències necessàries per a l’educació superior, d’una manera propera, a través d’un sistema de voluntariat d’estudiants de la UPF. Les activitats i dinàmiques s’integren a les tutories de l’institut i al final del procés els alumnes de batxillerat visiten la universitat i hi fan una dinàmica. El projecte va néixer d’un equip de professionals sensibilitzats per l’escassa presència a la universitat d’alumnes de certs col·lectius socioeconòmics. El programa dota els alumnes de secundària de les competències contextuals, metodològiques i informacionals-digitals necessàries per evitar el potencial risc d'exclusió i l'abandonament dels estudis universitaris posteriors.

 

 

 

 

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF