Aquesta convocatòria es troba en fase de

  1. Sol·licitud
  2. Avaluació
  3. Resolució
  4. Execució
  5. Justificació