Pentabilities a la Facultat de Ciències de la Salut i de Vida en dos contextos diferents

Pentabilities és una aplicació que serveix per avaluar les competències transversals. Aquest projecte s’aplica al grau de Biologia Humana, al grau de Medicina i al màster de Formació de Professorat de Secundària de Ciències Naturals. L'aplicació s'utilitza, per part del tutor/a i dels alumnes, per fer avaluacions formatives, co-avaluacions i auto-avaluacions durant tot el curs.

Equip acadèmic:

  • Professorat del Màster de Secundària.
  • Projecte coordinat per:

Mar Carrió, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Data d'inici/fi

Novembre del 2020 / Juliol del 2021

Material