Vés enrere Oberta nova convocatòria per generar material d’aprenentatge basat en problemes o Projectes (ABPj - ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Oberta nova convocatòria per generar material d’aprenentatge basat en problemes o Projectes (ABPj - ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

La Xarxa d'Innovació Educativa dóna un nou impuls al projecte coordinat per Mar Carrió i Davinia Hernández-Leo, professores responsables d’innovació educativa dels departaments de Ciències Experimentals i de la Salut i d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
09.11.2021

Imatge inicial

Aquest projecte té l’objectiu de dissenyar nous materials docents fonamentats en l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i en projectes (ABPj) per abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència universitària i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb aquesta finalitat.

Per tal de contribuir a l’agenda mundial d’educació 2030, els plans d’estudis de les universitats haurien d’anar incorporant els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els diferents àmbits de coneixement i investigar quins són els mètodes d’aprenentatge més efectius perquè els estudiants adquireixin els coneixements, les habilitats, els valors i les actituds que els permetin contribuir al desenvolupament sostenible.

 

En aquesta línia, és necessari explorar nous models d'aprenentatge, que s’allunyin de l’ensenyament transmissiu, disciplinari i exclusivament cognitiu. Es requereixen entorns més participatius, col·laboratius i reflexius com els que ofereixen l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) o l’Aprenentatge Orientat en Projectes (AOP).

 

L'objectiu general d’aquest projecte és dissenyar nous materials docents fonamentats en l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i l’aprenentatge basat en projectes (ABPj) per abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència universitària i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb aquesta finalitat. 

Aquest projecte, iniciat durant el curs 2020-2021, forma part dels projectes coordinats per la Xarxa d’Innovació. Durant el passat curs van participar 24 professors i professores de la UPF i es va iniciar l’elaboració d’un total de 16 materials docents fruit de la col·laboració i el treball entre ells i elles. Pots consultar els materials creats durant el 3r trimestre 2020-2021 a la plataforma web Educar per transformar. Els participants rebran una petita gratificació per la creació dels materials.

El projecte consta de 3 etapes:

  • Etapa 1: Formació i predisseny (desembre 2021).
  • Etapa 2: Creació material, implementació i publicació dels materials (gener – desembre 2022, segons assignatura).
  • Etapa 3: Avaluació i difusió (desembre 2022).

Durant el curs passat van participar 24 professors i professores de la UPF i es va iniciar l’elaboració d’un total de 16 materials docents fruit de la col·laboració i el treball comú, que estan publicats a la plataforma web Educar per transformar

Per unir-se al projecte cal omplir el formulari fins el 26 de novembre. 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact