Vés enrere Migracions, sistema penal i innovació docent: aprenentatge basat en la recerca i en la transferència de resultats- DRET

Migracions, sistema penal i innovació docent: aprenentatge basat en la recerca i en la transferència de resultats- DRET

Projecte interuniversitari integrat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Màlaga, que treballa l'assignatura "Migracions i sistema penal" del grau en Criminologia.

27.03.2023

Imatge inicial

Les professores d’aquesta assignatura en totes dues universitats enfoquen les activitats d'avaluació contínua posant com a eix central l'Aprenentatge a través de la Recerca (ABR) mitjançant projectes que afavoreixin l'aprenentatge de l'alumne, al mateix temps que la creació de coneixement en aquest camp d'estudi. És per això que per al curs 2021-2022 van consensuar tres projectes per donar contingut a l'avaluació continuada que han permès treballar grupalment amb els estudiants diferents tècniques de recerca i desenvolupar les seves competències d'anàlisis, reflexió i argumentació:

  • Anàlisi dels factors de risc i protecció en relació amb la delinqüència i la victimització d'una mostra de joves estrangers assentats a Barcelona i Màlaga.
  • Avaluació de l’implementació de les recomanacions europees per al tractament dels reclusos estrangers al sistema penitenciari català  i a l’andalús.
  • Creació d'un banc de bones pràctiques amb programes de prevenció primària, secundària i terciària dirigits al col·lectiu immigrant al nostre entorn.

Per a treballar les competències digitals i les relatives a la transferència de coneixement, els resultats de cada projecte han quedat recollits a una web creada de manera col·laborativa entre els estudiants de totes dues universitats.

Equip:

  • Maria Contreras Roman (UPF) 
  • Elena Casado Patricio (UMA)

Paraules clau:

Migracions i sistema penal, docència col·laborativa amb altres institucions, hibridació docència-recerca, competències digitals.

Materials generats:

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact