El multilingüisme a la UPF

El multilingüisme i les llengües contribueixen a singularitzar i personalitzar el perfil de la UPF i constitueixen un paper essencial en la transformació de l'actual model educatiu impulsada pel CLIK. 

L’Àmbit del Multilingüisme s'encarrega d'implementar la política lingüística universitària i de promoure el coneixement i bon ús de les llengües a través de les funcions següents:

  • Implementar i difondre el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), d'acord amb el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra, i les directrius europees de política lingüística.
     
  • Executar actuacions relatives al multilingüisme i l'ús de les llengües a la docència, amb la utilització de diverses llengües en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals.
     
  • Crear unes condicions favorables per a l'intercanvi lingüístic i cultural de la comunitat universitària, tot assegurant la preservació i la promoció de la llengua catalana, en un context de creixent internacionalització.

CLIK

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 24 27

mireia.calm@upf.edu silvia.ruiz@upf.edu

Mireia Calm
Sílvia Ruiz