El CLIK organitza periòdicament jornades, congressos i simposis relacionats amb la docència i la innovació. Consulteu el llistat següent per obtenir informació sobre les jornades d'enguany.

Aquest curs organitzem...

Jornades anteriors