2023

II Congrés Internacional de Neuropedagogia: Neuroformació docent: pràctiques a Neuroaulas. Universitat de jaén. Jaén, Espanya. De l'11 al 13 de desembre del 2023

I Jornades Internacionals Ciutats i Universitats: construint una aliança pel desenvolupament social, cultural i econòmic sostenible. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Espanya. 12 i 13 de desembre del 2023.

3r Cicle de webinars REDU. L'avaluació com a via privilegiada per a l'aprenentatge profund. Felip Trillo (USC). 13 de desembre del 2023. En linia.

2024

3r Cicle de webinars REDU. Com afectarà la intel·ligència artificial (IA) al procés d'ensenyament-aprenentatge, a càrrec de Roberto Carballedo (Universitat de Deusto), amb la introducció de Maria Ripollés. 10 de gener del 2023. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. Com són, com viuen, com actuen, com pensen avui els nostres estudiants, a càrrec d'Ernest Pons (UB i Eurostudent Espanya). 24 de gener del 2023. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. La universitat com a “context amigable”: la mentoria i la tutoria com a coreografia institucional, a càrrec de Miguel A. Zabalza (USC). 14 de febrer del 2023. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. L'ètica a la docència universitària: quins compromisos assumim els docents universitaris? A càrrec de Miquel Martínez (Universitat de Barcelona). 28 de febrer del 2024. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. La utilització d'incidents crítics com a dispositiu metodològic, formatiu i investigador a la Universitat, a càrrec de Carles Monereo (UAB). 13 de març del 2024. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. Investigar sobre la pròpia docència: què val la pena investigar?, a càrrec de Javier Paricio (UNIZAR). 20 de març del 2024.En línia.

15th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2024. Orlando, Florida, Esatats Units d'Amèrica. Del 26 al 29 de març del 2024.

Congrés de Competències Digitals: Autonomia digital al llarg de la vida. 10 d’abril del 2024. Format híbrid.

3r Cicle de webinars REDU. Experiències dús combinat de diferents metodologies alternatives a les classes expositives tradicionals: classe interactiva, aprenentatge actiu, aprenentatge inductiu i aula invertida., a càrrec d'Alfredo Prieto (UAH). 10 d'abril del 2024. En línia.

3r Cicle de webinars REDU. Grau en Gestió Aplicada: Un pla d'estudis que alinea els objectius formatius amb un innovador model de gestió acadèmico-docent, a càrrec de Victòria Maria Rodríguez Chacón (UNAV). 24 d'abril del 2024. En línia.

Advancing Higher Education Ecosystems for Competency Development. Universitat Internacional dels Estats Units d'Àfrica, Nairobi, Kenya. Del 5 al 7 de juny del 2024.

AIDIPE 2024, XXI Congrés Internacional d'Investigació Educativa i IV Trobada de Doctorands/es i Investigadors Novells. Barcelona, Espanya. 18, 19 i 21 de juny de 2024.

 

XII Congrés Internacional Multidisciplinar de Recerca Educativa. Granada, Espanya. 4 i 5 de juliol del 2024