Vés enrere L’Aprenentatge-Servei, una metodologia docent que potencia les competències ètiques i cíviques dels estudiants.

L’Aprenentatge-Servei, una metodologia docent que potencia les competències ètiques i cíviques dels estudiants.

El CLIK participa, juntament amb la Universitat Politècnica de Madrid, en la redacció del capítol 'Impacte de l'Aprenentatge-Servei des de la perspectiva de la innovació educativa' del llibre Aprenentatge-Servei. Els reptes de l'avaluació.

03.01.2019

 

La metodologia docent “aprenentatge-servei” (ApS) irromp amb força en l’educació universitària. Aquest mètode té per objectiu millorar els aprenentatges dels estudiants involucrant-los en projectes ubicats dins de serveis reals de la societat, ja sigui en institucions de voluntariat o en empreses privades. En les assignatures en què s’utilitza aquesta aproximació, els estudiants no només desenvolupen un sentiment de responsabilitat, reciprocitat i solidaritat, sinó també de compromís cívic envers els seus conciutadans.

Avaluar el rendiment dels estudiants en assignatures que utilitzin l’ApS, però, no és sempre fàcil. De fet, les universitats llatinoamericanes, pioneres en l’aplicació de l’ApS, fa temps que es preocupen per dissenyar sistemes d’avaluació factibles que puguin aplicar-se també en el terreny de l’educació superior. Amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta línia d'investigació, un nodrit grup de professors i professores de dotze universitats espanyoles han publicat, juntament amb l'experiència del centre Llatinoamericà d'Aprenentatge i Servei Solidari i el suport de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), el llibre Aprendizaje-Servicio. Los retos de la evaluación (Narcea edicions). Dins d’aquest manual, el docent hi trobarà propostes, reflexions i experiències que l’ajudaran a determinar com avaluar l’aprenentatge dels estudiants en assignatures que utilitzin l’Aprenentatge-Servei.

La Universitat Pompeu Fabra ha col·laborat en la redacció d’aquesta obra aportant exemples d’innovació educativa a través del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

Martín, Domingo A. (UPM), Hernández Escolano, Carme (UPF) i García Laso, Ana (UPM). (2018). L'impacte de l'Aprenentatge-Servei des de la perspectiva de la innovació educativa. En Ruiz-Corbella, A. i García-Gutiérrez, J. (Edits.) Aprenentatge-Servei. Els reptes de l'avaluació. (Capítol 3). Madrid: Narcea edicions. ISBN 978-84-277-2531-7.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact