Amb l'objectiu de promoure una docència de qualitat i en permanent evolució i adaptació a les transformacions socials, la UPF treballa amb el Marc Educatiu Comú EDvolució que aglutina tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent. A continuació presentem el programa que consta de diferents blocs que persegueixen l’objectiu de transformar i adaptar les assignatures en sintonia amb el marc educatiu EDvolució. El professorat dissenyarà el pla d’aprenentatge de la seva assignatura a través de formació, acompanyament i posada en comú, i posteriorment, podrà incorporar-lo al portafoli docent i aportar-lo com a evidència en la sol·licitud de tram de docència.

El Pla d'Aprenentatge és un document complementari i reflexiu del pla docent que detalla aspectes clau de la teva assignatura i alinea els objectius, les activitats, la metodologia i l’avaluació de forma coherent i amb una mirada innovadora. Inclou un pla d'avaluació i un pla d'activitats organitzats en dues taules.  Cal que mantingui les hores de docència presencial de l’estudiant i la teva dedicació docent. Entre aquests elements, hi ha les competències comunes de la UPF i el desglossament de diverses metodologies d'ensenyament-aprenentatge, adaptades al model EDvolució.

Perquè, igual que som excel·lents en recerca, també volem generar aquesta excel·lència en la nostra docència i alhora visibilitzar les bones experiències docents que ja s'estan fent per posar-les al servei de la comunitat de docents UPF. Les millores planificades i implementades es veuran reflexades amb la incorporació d’un segell EDvolució a l’Aula Global de l'assignatura.

 

Tercer trimestre

Presentació i benvinguda al programa EDvolució


Els objectius generals d'aquest curs són:

 1. Coneixer el marc educatiu EDvolució i com aplicar-ho a la teva assignatura
 2. Reflexionar sobre què vols innovar de la teva assignatura
 3. Planificar i organitzar aquesta innovació a través de la construcció del Pla d'Aprenentatge de la teva assignatura.
 • Sessió presencial: dimarts 10 de maig del 2022, de 10.00 a 11.00 h. aula 20.057 (Campus Ciutadella)
 • Sessió en línia: dijous 12 de maig del 2022, de 13.00 a 14.00h. Enllaç Zoom.

Treball autònom del professorat seguint els mòduls formatius de l'Aula Global:

A l'Aula Global del curs trobaràs els següents mòduls formatius:

 • MÒDUL 1: Introducció al marc educatiu EDvolució
 • MÒDUL 2: Pla d'Aprenentatge
 • MÒDUL 3: Les 6 competències comunes UPF
 • MÒDUL 4: Metodologies actives
 • MÒDUL 5: Sistemes d'avaluació

Sessions de posada en comú:

Sessions dedicades a compartir experiències i resoldre dubtes:

 • Dimecres, 18 de maig del 2022, de 10.00 a 11.00 h. En línia (enllaç)
 • Dimarts, 24 de maig del 2022, de 10.00 a 11.00 h. En línia (enllaç)
 • Dimecres, 25 de maig del 2022, de 13.00 a 14.00 h. En línia (enllaç)
 • Dimecres, 1 de juny del 2022, a les 10:00 h. En línia (enllaç)
 • Dijous, 2 de juny del 2022, a les 14:00 h. En línia (enllaç)

Preparació i lliurament del Pla d'Aprenentatge:

 • Preparació del Pla d'Aprenentatge
 • 1r lliurament: esborrany del Pla d'Aprenentatge: data límit:  3 de juny 
 • Inici Revisió entre iguals a través de l'Aula Global: del 7 al 17 de juny
 • 2n lliurament: Pla d'aprenentage definitiu (incorporant, si s'escau, els comentaris rebuts dels iguals): 23 de juny