Els diferents àmbits del CLIK publiquen diversos estudis, informes i projectes sobre la seva activitat. Aquests estudis tenen com a objectiu la reflexió i millora constant, la difusió dins la comunitat educativa i l’avaluació de les accions treballades. 

La selecció de publicacions d'aquest apartat abasta els últims cinc anys. Excepcionalment també s'hi recullen publicacions que, pel seu interès, impacte o rellevància, mereixen ser destacats.

 

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 24 27

[email protected]