Els diferents àmbits del CLIK publiquen diversos estudis, informes i projectes sobre la seva activitat. Aquests estudis tenen com a objectiu la reflexió i millora constant, la difusió dins la comunitat educativa i l’avaluació de les accions treballades. 

La selecció de publicacions d'aquest apartat abasta els últims cinc anys. Excepcionalment també s'hi recullen publicacions que, pel seu interès, impacte o rellevància, mereixen ser destacats.

 

Articles en revistes

 

Participacions en congressos

 

Estudis i informes UPF

 

Altres publicacions

 

 

Articles en revistes

 

Participacions en congressos

 

Estudis i informes UPF

 

Llibres

  • Figueras-Maz, Mònica; Hernández Escolano, Carme; Jiménez Morales, Manel; Medina Bravo, Pilar; García Cortés, Beatriz; Pedraza Jiménez, Rafael; y Palau Riberaygua, Josep M. (2018). Estudios de Comunicación en la UPF en clave de innovación social: iniciativas docentes con metodología Aprendizaje-Servicio en grado y máster. En: Virginia Martínez Lozano et al. (ed.). El Aprendizaje-Servicio en la Universidad. Una metodología docente y de investigación al servicio de la justicia social y el desarrollo sostenible. Salamanca: Comunicación Social (pp. 79-86). ISBN: 978-84-17600-02-0. 2018
  • García Laso, A., Hernández Escolano, C. i Martín, D.A.: El impacto del Aprendizaje-Servicio desde la perspectiva de la innovación educativa. En Ruiz-Corbella, A. y García-Gutiérrez, J. (Edits.) Aprendizaje-Servicio. Los retos de la evaluación. (capítol 3). Madrid: Narcea ediciones. ISBN 978-84-277-2531-7. 2018
  • Soria, V. i Sabaté, I. Sistema de gestión de aprendizaje (learning management system): Docencia y Moodle: bases pedagógicas para el uso de Moodle en la docencia universitaria. A Landeta Etxeberría, A. (coord.)  Global e-learning  (3a ed; p.490-493). Madrid: Centro de estudios financieros.  ISBN 978-84-454-3613-4 . 2018
  • Ferrer, V.; Carmona, M.; Soria, V. El trabajo de fin de grado: guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Barcelona; McGraw Hill-Interamericana de España. 2013
  • Pedró Garcia, Francesc (dir.) i altres. Manual d'introducció a la docència: Horitzó Bolonya. Barcelona. 2005
 
 

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF