Direcció Direcció

Àmbit de Formació, Coneixement i Aprenentatge i Àmbit d'Innovació Docent Àmbit de Formació, Coneixement i Aprenentatge i Àmbit d'Innovació Docent

Àmbit d'Administració i Gestió de Recursos Àmbit d'Administració i Gestió de Recursos

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF