Avaluació de l'assignatura en dues fases

 

Els aprenentatges actius, el treball col·laboratiu i en general les noves metodologies educatives posen en evidencia la necessitat d’incorporar nous mètodes d’avaluació en concordança amb les noves aproximacions pedagògiques. La incorporació dels exàmens col·laboratius (exàmens en dues fases: primer el fa de manera individual l’estudiant i després en grup) en l’àmbit universitari permet convertir l’avaluació en una oportunitat d’aprenentatge, alhora que incrementa la competència dels estudiants per treballar en equip i la seva competència en comunicació.  

 

Equip acadèmic

Projecte coordinat per: 

Elisabeth Moyano, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Data d'inici/fi

Setembre 2021 / Novembre 2022

Materials