Motivacions de la conducta d’assistència a classe dels estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra

L'absentisme a les aules és un fenòmen preocupant a totes les universitats. Per això la Xarxa d’Innovació de la UPF, va engegar aquest projecte liderat pel que aleshores era el responsable d’innovació de la facultat de Comunicació, en Carles Roca. Primer, es va fer una prova pilot amb la facultat d’economia i després es va decidir aplicar-lo a la resta de facultats, per veure si els resultats diferien gaire dels d’economia i poder utilitzar-los a nivell d’universitat, reportant-los després en format  de recomanacions i propostes per a la millora.

Equip acadèmic

  • Responsables d'innovació: Josepa Alemany, Encarnación Atienza, Alberto Carrio, Davinia Hernández-Léo, Elisabet Moyano, Visnja Vukov.
  • Vanessa Soria, del CLIK.
  • Coordinat per:

Carles Roca, del Departament de Comunicació

Data d'inici / fi

Setembre 2019 / Febrer 2020

Materials