A més de la formació inicial, contínua i en llengües, el CLIK ofereix un conjunt d'activitats formatives de caràcter divers, amb l'objectiu de facilitar als docents eines i recursos per a l'actualització, la millora i el desenvolupament professional, i la innovació docent.

 

Formació a mida

La formació específica o a mida és aquella que sorgeix de la demanda d'un departament o centre de la UPF, a partir de la detecció de necessitats formatives per tal de millorar algun aspecte concret. Des del CLIK dissenyem i adaptem programes de formació als requeriments tècnics i específics de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i l’anàlisi d'oportunitats.

Acció formativa Dates Campus Materials
Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta dirigit al professorat responsable de la coordinació de tutors  24/10/2017 Ciutadella Fitxa
Avaluació dels aprenentatges. Tipus i tècniques d’avaluació i eines TIC dirigit al professorat del Màster de Salut Pública  18 i 20/07/2017 Mar Fitxa
La certificació del sistema de garantia interna de qualitat als centres dirigit a directors d'UCA Anul.lat Ciutadella Fitxa
Disseny d'investigació i paquet estadístic SPSS dirigit al professorat del departament de Comunicació

20/01/2017

Poblenou Fitxa

Taller eines 2.0 per a la coavaluació i l'autoavaluació dirigit als directors d'USQUID

21/12/2016 Ciutadella Presentació

 

Webinars

En aquest apartat recollim l'enregistrament dels diferents webinars que hem ofertat durant la programació de la Formació Contínua dirigida al professorat. Si no hi vau poder participar, ara podeu tornar a veure el webinar. 

Webinar Webinar
Ús de l'activitat Base de dades a l'Aula Goblal Vídeo (25 min)
Glossaris a l'Aula Global Vídeo (17 min)
Turnitin: programari de detecció de plagi o coincidències a l'Aula Global  Vídeo (37 min)
Crear i configurar qüestionaris a l'Aula Global Vídeo (28 min)
Kaltura: creació i gestió de vídeos a l'Aula Global Vídeo (53 min)
Noves preguntes dels qüestionaris d'Aula Global  Vídeo (16 min)
Collaborate: Ús de l'activitat Videoconferència a l'Aula Global Vídeo (17 min)

 

Cursos en línia i gratuïts

Des del CLIK destaquem una selecció de cursos MOOC sobre docència disponibles en diferents plataformes.

Acció formativa Dates Plataforma Inscripció
Blended Learning Essentials: Developing Digital Skills Curs Obert FutureLearn Inscripció
Estratègies pedagògiques pel desenvolupament crític  Curs Obert Udemy Inscripció
Educacional Technology Curs obert Udacity Inscripció
Foundations of University Learning and Teaching (3 cursos) Curs obert FutureLearn Inscripció
El desafiament d'innovar en l'educació superior  16/1/2019 Coursera Inscripció
Introduction to Public Speaking 21/1//2019 Coursera Inscripció
Build Your Professional ePortfolio in English 21/1/2019 Coursera Inscripció
Ludificació 16/1/2019 Coursera Inscripció
Eines 2.0 per al docent Curs obert per consulta Miríada X Inscripció
Invertint la classe. Un camí cap a la innovació en educació Curs obert per consulta Miríada X Inscripció

CLIK Formació

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

(+34) 93 542 14 76

[email protected]

Ingrid Sabaté