Una de les funcions del CLIK és facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, impulsem projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat.

 

Pla d'Acció Tutorial (ACTE)

ACTE és el model d'acció tutorial implantat a la UPF en què cada estudiant de grau té assignat un tutor des del moment en què entra a la universitat. El pla d’acció tutorial contempla les accions següents:

  1. Tutories: Cada estudiant disposa d’un tutor que l’orienta i l’assessora en el seu procés de formació acadèmica, professional i personal.
  2. Mentories: El CLIK impulsa programes de mentories en determinats centres de la UPF, com és el cas del programa de Mentories del Grau Obert de la UPF, una iniciativa que posa en contacte estudiants veterans (mentors) amb estudiants de primer per donar resposta als dubtes que els sorgeixin.
  3. Acompanyament per a col·lectius específics: ACTE preveu que determinats grups es beneficiïn de programes especials de tutories. Un exemple és el programa de beques salari que ofereix ajuts adreçats a estudiants de grau de nou accés que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida, i que compten amb el suport d’un tutor i un mentor especialitzats.

A la web d'ACTE els professors que tutoritzen els estudiants tenen a la seva disposició recursos i consells per desenvolupar la seva tasca com a tutor, mentre que els estudiants hi troben un espai que dóna resposta als seus dubtes més freqüents entorn a la Universitat. Actualment el CLIK està treballant en la segona fase d'aquest projecte. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el CLIK (clik@upf.edu).

Curs d'Introducció a la Universitat (CIU)

El Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) és un curs adreçat a tots els estudiants de nou ingrés als graus de la UPF. 

Els objectius del CIU són conèixer les característiques generals de la Universitat, la seva organització, els seus òrgans de govern i l'estructura, i els diferents serveis que la UPF posa a l'abast de l'alumnat; comprendre l'estructura dels estudis universitaris; adquirir habilitats ​digitals específiques necessàries per estudiar a la universitat; aproximar-se a les especificitats de la normativa acadèmica i estructura dels plans d'estudis; identificar les metodologies docents generals, en el context universitari, i les específiques; i familiaritzar-se amb les eines i els recursos informatius, formatius i de gestió que la universitat posa a l'abast de l'estudiant.

El CIU està coordinat pedagògicament des del CLIK en col·laboració amb cadascun dels centres de la UPF. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Carme Hernández (mcarme.hernandez@upf.edu).

 

Max Weber Programme

El Max Weber Programme és un programa impulsat per l’European University Institute (EUI) que fomenta l’intercanvi d’experiències docents entre universitats europees. La UPF és una de les universitats partner d’aquest programa i hi col·labora a través de dues accions:

  1. Recerca multidisciplinar. Professors de la UPF realitzen estades a l’EUI per impartir conferències, col·laborar en grups de recerca i participar en tallers multidisciplinaris.
  2. Pràctica acadèmica. Cada any, la UPF acull una sèrie d’estudiants de postdoctorat de l’EUI que, durant una setmana i mitjançant un tutor personal, realitzen pràctiques de formació docent a les diferents facultats de la UPF, alhora que participen en tallers de formació docent i habilitats de comunicació a l’aula.

El Max Weber Programme es coordina des del CLIK en col·laboració amb cadascuna de les facultats participants de la UPF. Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Sílvia Ruiz (silvia.ruiz@upf.edu).

CLIK

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 24 27

clik@upf.edu