Una de les funcions del CLIK és facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, impulsem projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat.

 

ACTE és el model d'acció tutorial implantat a la UPF en què cada estudiant de grau té assignat un tutor des del moment en què entra a la universitat. El pla d’acció tutorial contempla les accions següents:

  1. Tutories: Cada estudiant disposa d’un tutor que l’orienta i l’assessora en el seu procés de formació acadèmica, professional i personal.
  2. Mentories: El CLIK impulsa programes de mentories en determinats centres de la UPF, com és el cas del programa de Mentories del Grau Obert de la UPF, una iniciativa que posa en contacte estudiants veterans (mentors) amb estudiants de primer per donar resposta als dubtes que els sorgeixin.
  3. Acompanyament per a col·lectius específics: ACTE preveu que determinats grups es beneficiïn de programes especials de tutories. Un exemple és el programa de beques salari que ofereix ajuts adreçats a estudiants de grau de nou accés que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida, i que compten amb el suport d’un tutor i un mentor especialitzats.

Recursos:

La UPF considera l’acollida a la universitat com un període clau per als estudiants de grau de nou accés que, amb una bona adaptació, milloren el rendiment acadèmic i desenvolupament competencial substancialment.

En aquesta línia, la UPF va dissenyar el Curs d’Introducció a la Universitat (CIU), que tenia per objectiu facilitar la transició a la universitat dels nous estudiants i dotar-los d’habilitats i estratègies per adaptar-s'hi millor.

El CIU s’estructura al voltant de tres eixos competencials: el contextual, el metodològic i el digital (informacional i informàtic). Es duu a terme durant el primer trimestre de l’estudiant i s'integra dins del pla d’estudis de cada grau amb l’ajuda d’un coordinador específic. En els darrers anys, aquesta activitat ha esdevingut un referent pel que fa al desenvolupament d’habilitats bàsiques dels nous estudiants i actualment està en procés de reformulació.

 

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF