El CLIK col·labora en el disseny de projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat

Pla d'Acció Tutorial Pla d'Acció Tutorial

ACTE és el model d'acció tutorial implantat a la UPF en què cada estudiant de grau té assignat un tutor des del moment en què entra a la universitat. El pla d’acció tutorial contempla les accions següents:

  1. Tutories: Cada estudiant disposa d’un tutor que l’orienta i l’assessora en el seu procés de formació acadèmica, professional i personal.
  2. Mentories: El CLIK impulsa programes de mentories en determinats centres de la UPF, com és el cas del programa de Mentories del Grau Obert de la UPF, una iniciativa que posa en contacte estudiants veterans (mentors) amb estudiants de primer per donar resposta als dubtes que els sorgeixin.
  3. Acompanyament per a col·lectius específics: ACTE preveu que determinats grups es beneficiïn de programes especials de tutories. Un exemple és el programa de beques salari que ofereix ajuts adreçats a estudiants de grau de nou accés que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida, i que compten amb el suport d’un tutor i un mentor especialitzats.

Recursos:

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF