Projectes Projectes

Treball, gènere i salut

M López-Ruiz (postdoc), L Rodríguez (TFM), JM González (TFM), R Villar (predoc), FG Benavides (senior), C Serra (senior), L Artazcoz (senior)

Col·laboracions nacionals i internacionals: Universidad Católica de Chile, Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina (SRT), Agencia de Salud Pública de Barcelona.


Projectes: