Cohort de treballadors CEMSA (CEMSA)

IP: Fernando G. Benavides
Investigadors col·laboradors: José Miguel Martínez, Pere Jódar, Sebastià Sarasa, Pere Boix, Marcelo-Amable, Alejandra Vives
Investigador en formació: Xavier Duran, María López    
Finançament: ajuda comptetitiva del Fons d'Investigació Sanitària (FIS PI080914) 
Durada: 2008-2011

 

 

Hipòtesi:

La baixa qualitat de les condicions d'ocupació, mantinguda al lllarg de la vida laboral, incrementa el risc de patir una incapacitat permanent i el risc de morir. 

Objetius:

General:
Valorar l'associació entre la qualitat de l'ocupació i i el risc d'incapacitat permanent i la mortalitat general en una cohort de 1,1 milions de treballadors afiliats a la seguretat social espanyola, seleccionada el 2004 i seguida en una primera etapa fins el 2008.

Específics:

  1. Reconstruir retrospectivament, almenys des de l'any 1980, la història laboral d'una mostra d'1,1 milions de treballadors afiliats a la seguretat social espanyola seleccionada l'any 2004.
  2. Classificar la qualitat de l'ocupació segons el número, durada i tipus de contracte registrat en la història laboral d'1,1 milions de treballadors afiliats a la seguretat social espanyola entre el 1980 i el 2004. 
  3. Calcular la tassa d'incidència (homes i dones) de casos d'incapacitat permanent (per causa laboral i per causa comú) ocorreguts en la cohort d'1,1 milions de treballadors afiliats a la seguretat social espanyola entre els anys 2004 i 2008 segons la qualitat de l'ocupació.
  4. Calcular la tassa d'incidència (homes i dones) de la mortalitat general en la cohort d'1,1 milions de treballadors afiliats a la seguretat social espanyola entre els anys 2004 i 2008 segons la qualitat de l'ocupació.
  5. Estimar el risc relatiu (raó de tassa en homes i dones) d'incapacitat permanent (laboral i comú) i mortalitat general segons la qualitat de l'ocupació (alta qualitat com a referència), estratificant per edat, nacionalitat i activitat econòmica.
 

Llegir el protocol del projecte