Vés enrere Serra Pujadas, Consuelo

SERRA PUJADAS, CONSUELO

CONSUELO SERRA PUJADAS
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Consol Serra és Doctora en Medicina, especialista en Medicina del Treball i en Medicina Preventiva i Salut Pública, Màster of Science in Occupational Medicine per la London University i té l'acreditació de Recerca (Professor Agregat) i de Professorat Lector i Col·laborador, de l'Àmbit de Ciències  Mèdiques i de la Salut de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), i és Adjunct Associate Profesor in Epidemiology, Human Genetics & Environmental Sciences de la University of Texas School of Public Health (USA).

Actualment treballa al Parc de Salut MAR com a Cap del Servei de Salut Laboral des de 2009, és membre i investigadora principal del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CiSAL), professora associada des de 1994 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i Cap d'Estudis de la Unitat Docent de Medicina del Treball UPF des de 2004. Des de 2017 és la Cap del Grup d’Epidemiologia Social i Salut Laboral (Programa d’Epidemiologia i Salut Pública-EPISAP) de l’IMIM. Anteriorment havia treballat a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell durant 15 anys, com a metgessa adjunta per oposició de Medicina del Treball, responsable de la Unitat de Salut Laboral, i en la Unitat d’Epidemiologia i Avaluació. Prèviament, també a l’Atenció Primària com a metgessa i al sector industrial de la confecció i tèxtil com a metgessa del treball.

És professora dels Graus de Medicina, Biologia Humana, Enginyeria Biomèdica, Bioinformatics i Relacions Laborals de la UPF, i del Grau en Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar. Ha participat també com a docent en el Màster Universitari de Salut Laboral, al Máster Interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball, i altres cicles de post grau de la UPF i altres entitats. És tutora de tesines i treballs finals de màster.

La seva activitat científica està centrada en diverses línies de recerca relacionades amb la Salut Laboral i la Salut Pública, específicament en malalties professionals, incapacitat laboral, salut laboral basada en l'evidència, patologia osteomuscular, valoració de la capacitat funcional per treballar per raons de salut, riscos laborals en el sector sanitari, epidemiologia del càncer i tabaquisme.

Ha publicat més de 166 articles científics en revistes del Science Citation Index i més de 50 en altres revistes. Segons Web Of Science, el nombre de cites rebudes des de 1982 es de 5.058, amb un índex H=48. Ha participat de forma rellevant en congressos i reunions científiques nacionals i internacionals, tant com a autora de més de 170 ponències per invitació, comunicacions orals i pòsters, com en la organització i  moderadora de taules rodones. És directora de tesis doctorals i ha guanyat 25 projectes competitius, en convocatòries del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) i altres entitats, com a IP o membre de l'equip d'investigació, i ha participat en estudis multicèntrics nacionals i internacionals. Col·labora com a peer reviewer amb diverses revistes científiques nacionals i internacionals, i és avaluadora del FIS. Ha realitzat estades a l'estranger, concretament a la London School of Hygiene and Tropical Medicine (Regne Unit) amb una beca Fulbright (1986-1989), al National Cancer Institute a Bethesda (NCI, USA) en el seu Short-term Scientific Exchange Program, a la University of Texas School of Public Health (Houston, EUA) i en Salus Occupational Health & Safety, NHS Lanarkshire (Glasgow, Regne Unit).

Al juny de 2010, fruit de la col·laboració entre el Parc Salut MAR i la UPF, va promoure la creació de la primera unitat clínica hospitalària a tot Espanya per al diagnòstic i notificació de malalties professionals, sent la seva coordinadora, amb l'objectiu de fomentar la investigació i la docència en aquest àmbit.

Des de 1999 contribueix a la Col·laboració Cochrane, havent estat coordinadora del Cochrane Lung Cancer Review Group, actualment és membre del Grup Editorial del Cochrane Work i és autora de diverses revisions sistemàtiques Cochrane. També, és membre de la red internacional MODERNET- Monitoring Trends in Occupational Diseases and Emerging Risks in a Network, que prové d’una COST-Action finalitzada al 2015. Ha estat representant espanyola de la Occupational Medicine Section de la UEMS-Union of European Medical Specialists (1999-2013), havent estat Presidenta electa de 2005 a 2009. Ha estat membre de la Comisión Nacional de Medicina del Trabajo (Ministerio de Sanidad). Ha guanyat diversos premis, destacant el Premi a l’Excel·lència Professional atorgat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Llistat de publicacions a SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7102418022

Veure Perfil i Producció científica completa