Lesions per accidents de treball (LAT)

 

IP: Fernando G. Benavides
Investigadors col·laboradors: José Miguel Martínez, David Gimeno
Investigadors en formació: María López, Cyntia Manzano    
Finançament: conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i conveni amb la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears

 

 

Hipòtesi

La incidència de les LAT no mortals es distribueix homogèniament entre les comunitats autònomes.

Objetius

L'objectiu principal serà descriure la distribució geogràfica per CCAA de les LAT mecàniques i per sobreesforç no mortals i la construcció en tres períodes temporals (1994-1996, 1997-2000 y 2001-2004). Els objectius específics són:1.Calcular la incidencia de las LAT, mecánicas y por sobreesfuerzos no mortales en industria manufacturera y construcción, por edad, sexo, tipo de contrato y duración de la lesión según CCAA.

  • Calcular la incidència de les LAT, mecàniques i per sobreesforç no mortals en indústria la manufacturera i construcció, per edat, sexe, tipus de contracte i durada de la lesió segons CCAA.
  • Estimar el risc relatiu cru (simple) de les LAT mecàniques i per sobreesforç no mortals en la indústria manufacturera i construcció per cada CCAA respecte al conjunt d'Espanya, en el total de les lesions i estratificat per edat, sexe, tipus de contracte i durada de la lesió.
  • Estimar el risc relatiu ajustat de les LAT mecàniques i per sobreesforç no mortals en indústria la manufacturera i construcció per cada CCAA respecte al conjunt d'Espanya, en el total de lesions segons edat, sexe, tipus de contracte i durada de la lesió, cada una per separat.
Metodologia

Estudi ecològic per CCAA prenent com a referència el conjunt d'Espanya, en tres períodes temporals (1994-1996, 1997-2000 y 2001-2004). 

Llegir el protocol del projecte