RAMADA RODILLA, JOSE MARIA

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

+34 933160816
[email protected]
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

OORCID LinkORCID


José Mª Ramada és llicenciat en Medicina (Universitat de València), especialista en Medicina del Treball (Universitat Complutense), Diplomat en medicina d'empresa (Escola Nacional de Medicina del Treball), Màster en Salut Laboral en l'itinerari de recerca (Universitat Pompeu Fabra ) i Doctor en Medicina (Universitat Pompeu Fabra).

Actualment treballa al Parc de Salut MAR (PSMAR) com a metge adjunt del Servei de Salut Laboral, és membre i investigador del Centre d’Investigació en Salut Laboral (CiSAL), professor associat des de 2011 del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i tutor de residents de l'especialitat de medicina del treball de la Unitat Docent de Medicina del treball “Mateu Orfila- UPF” des de 2008. Compta amb una experiència de dècades com a metge especialista en medicina del treball en serveis de prevenció de grans empreses i hospitals de titularitat pública.

Compta amb capacitació específica i experiència en la identificació i diagnòstic de malalties professionals, intervencions en el lloc de treball i implementació de programes de retorn a la feina per a la reincorporació primerenca després d'absència per malaltia (programes RTW). Participa activament com clínic i investigador en el projecte innovador de la Unitat Clínica de Patologia Laboral del PSMAR, creat el 2010 amb l'objectiu d'identificar, diagnosticar i comunicar malalties professionals tractades entre pacients de PSMAR. La seva experiència també inclou el disseny i validació de qüestionaris de salut (instruments PRO), així com la metodologia per a l'adaptació i validació dels mateixos.

La seva participació és contínua com co-investigador i investigador principal de projectes nacionals competitius recolzats en les dues àrees: metodologia d'avaluació de la qualitat dels PRO, avaluació de validació dels PRO i intervencions multicèntriques per prevenir trastorns musculo-esquelètics en el lloc de treball .

Autor de més de 26 articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR). D'acord amb l'informe de cites de SCOPUS, les seves publicacions han rebut un total de 230 cites i han obtingut un índex-H = 7

Complete List of Published papers in SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55581284100

Veure perfil i producció científica