El temps de l'heroi. Èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood és un recorregut històric per les diverses visualitzacions que ha sofert la figura de l'heroi masculí de Hollywood al llarg d'un segle d'èpica cinematogràfica. A l'interior d'aquest estudi, els autors proposen diferenciar dues tipologies bàsiques de masculinitat heroica, segons el perfil dels seus representatnes s'orienti cap a l'acció exterior, frenètica i diürna, dels herois en moviment, o cap a la introspecció sentimental, nocturna i malenconiosa dels aventurers madurs i crepusculares. La primera part del llibre -"L'acció de l'heroi sobre el temps"- efectua un viatge al gènere de l'aventura acrobàtica des dels inicis ingenus i optimistes de Douglas Fairbanks i d'Errol Flynn fins a les espectaculars epopeies protagonitzades per Arnold Schwarzenegger o Tom Cruise en les frenètiques pantalles de l'era digital. La segona part -"L'acció del temps sobre l'heroi"- explora espais on la masculinitat d'alguns dels més prototípics homes durs del cinema -d'Humphrey Bogart a Clint Eastwood, de John Wayne a Harvey Keitel- reclama una vivència emocional i introspectiva que minimitzi els codis extenuants de l'acció conqueridora.