Vés enrere

Primer Simposi Internacional sobre Primitivisme

Primer Simposi Internacional sobre Primitivisme

Logo Primer Simposi Internacional en Primitivisme 
CALL FOR PAPERS: El Grup d’Investigació en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP, http://www.upf.edu/ciap/en/) de l’Institut Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra sol·licita propostes pel Primer Simposi Internacional sobre Primitivisme que tindrà lloc els propers dies 18 y 19 de Novembre de 2013 a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona.

Mes informació: eventum.upf.edu/primer-simposi-internacional-primitivisme

26.08.2013

 

Logo Primer Simposi Internacional en Primitivisme

El Centre de Recerca en i Art Primitiu  i Primitivisme (CIAP, https://portal.upf.edu/web/ciap/) organitza elPrimer Simposi Internacional sobre Primitivisme, amb l'objectiu d'animar un debat poc tractat en l'àmbit de les humanitats, centrat en la relació entre l'art i allò primitiu. Aquest darrer concepte, carregat de contingut ideològic en la història i la teoria de l’art occidental, conforma l’eix d’atenció d’aquesta trobada. En quin sentit allò primitiu ha afectat l’art occidental? I, alhora, de quina manera les cultures indígenes de diverses parts del món han modificat els seus llenguatges estètics i culturals en relació amb aquest contacte? 

Hi ha diferents àrees d'interès en aquest estudi, d’entre les quals destaca l'apropiació d’allò primitiu per part de la cultura occidental, ja sigui en les primeres col·leccions d'art primitiu, que van ser creades en les expedicions colonials, com a través de la descoberta i l’interès dels artistes avantguardistes en les formes estètiques de les cultures primitives. Una important línia d'investigació és com s'han assumit, modificat o rebutjat les diferents pràctiques culturals, d'acord amb el context històric i cultural, i en quina mesura aquestes construccions culturals han patit un interessant –i desigual– procés d'estetització del món occidental. Aquestes consideracions confereixen especial importància a la recepció del primitivisme en exposicions i altres mitjans de difusió en la història moderna. La reelaboració del primitivisme en l'art contemporani és un dels fonaments de la modernitat artística occidental. 

D'altra banda, també interessen els diferents mecanismes d'absorció generats per les societats primitives que entren en contacte amb el món occidental, i fins a quin punt la intrusió de trets culturals d'Occident ha afectat la producció d'una cultura material i simbòlica tradicional. El procés de dessacralització del món i de la cultura, així com els canvis en els circuits de comercialització, són fonamentals per entendre el procés d'estetització de l'art primitiu. 

L'enfocament del qual partim en aquest simposi té la seva base disciplinària en la història i la teoria de l'art. No obstant això, serà necessàriament interdisciplinari, ja que el que interessa és comprendre les seves imbricacions amb l'estètica, la cultura, la societat i la política.

ABSTRACT, PRESENTACIONS, DATES LÍMIT I TAXES D’INSCRIPCIÓ

 

Els resums (abstracts) no poden excedir les 500 paraules i hauran d’incloure una breu biografia (màxim 100 paraules).

S’acceptaran propostes en anglès, castellà i català.

La data límit per enviar sol·licituds de presentació és el 30 de Setembre de 2013 (termini ampliat); i les propostes han de ser enviades a la següent direcció web: http://eventum.upf.edu/event_detail/788/upload/

Les propostes han d’incloure: nom de l’autor/s, afiliació, direcció de correu electrònic, títol de la presentació, cos de la presentació i breu biografia. S’enviarà un mail conforme s’ha rebut la proposta. Si no ha rebut el mail en una setmana, sis us plau, reenviï la proposta.

S’enviarà un mail per confirmar si la seva proposta ha estat acceptada entorn el 7 de Octubre.

La taxa d’inscripció serà de 50 euros. 

 

PRESENTACIONS

 

Les presentacions tindran una extensió  màxima de 20 minuts (y les participacions per escrit no podran sobrepassar les 3000 paraules).

Totes les participacions acceptades pel Simposi sobre Primitivisme són elegibles per a una possible publicació monogràfica sobre el simposi.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: