El grup CEDIT és un grup de recerca en traducció, que centra el seu objecte d'estudi en l'anàlisi d'aspectes lingüístics i pragmàtics de la traducció de textos d'àmbit general, en textos especialitzats i semiespecialitzats d'àmbit sociopolític i científic i en la problemàtica de la traducció literària i de la traducció amb suport audiovisual. Les bases teòriques del grup procedeixen essencialment de la Traductologia, la Lingüística Textual i l'Anàlisi del Discurs. L'objectiu genèric del grup de recerca és l'anàlisi d'estratègies traductores i de mecanismes de construcció del sentit.

Els membres del grup treballen en les quatre línies de recerca següents:

 

  • Traducció i discurs
  • Traducció i lingüística
  • Traducció audiovisual
  • Traducció literària
 

El CEDIT ha rebut tres vegades el reconeixement de grup de recerca consolidat per part de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya: el 2005 (amb núm. d'expedient 2005 SGR 00121 i amb vigència fins al 2008), el 2009 (amb núm. d'expedient 2009 SGR 00771 i amb vigència fins al 2013), i el 2014 (amb núm. d'expedient 2014 SGR 843 i amb vigència fins al 2016).