CONGRESSOS ORGANITZATS PER MEMBRES DEL GRUP

2013

23 i 24 de maig

VI Coloquio Internacional sobre La historia de los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad (CIHLIE), sota el títol: "La ciència com a diàleg entre teories, textos i llengües".

14 de març

Seminari Fraseología y equivalencia. Las comparaciones fijas en el sistema y el texto/la traducción. Con el ejemplo de "Todo sobre mi madre" / "Alles über meine Mutter" a càrrec de Carmen Mellado Blanco (Universidad Santiago de Compostela). Organitzat des del Projecte de recerca TRADIF "La traducció del diàleg ficcional".

2011

Congrés internacional sobre "Historia de la traducción en Hispanaomérica: mediación lingüística y contactos culturales" (previst per 13 y 14 d'octubre de 2011). Co-organitzat per Luis Pegenaute

2010

Jornada Científica "La intervenció del traductor: punt de vista i implicació emocional" (1 de juliol 2010)

2009

Congrés internacional sobre "Las relaciones entre las literaturas ibéricas" (18-20 de juny de 2009). Co-organitzat per Luis Pegenaute

2007

Congrés "La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación" (22-24 de març de 2007). Co-organitzat per Luis Pegenaute

 

SEMINARIS FETS

2012

30/01/2012: "Linguistic Aspects of the Translation of Children's Books". A càrrec de Juliane House (Universität Hamburg, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT, que dirigeix Jenny Brumme.)

30/01/2012: "Translation Quality Assessment". A càrrec de Juliane House (Universität Hamburg, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT)

02/02/2012: "Translation and Bilingual Cognition". A càrrec de Juliane House (Universität Hamburg, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT)

20/02/2012: "Le conflit entre les variétés: le cas du doublage français et québécois". A càrrec de Kristin Reinke (Universität Mainz, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT)

21/02/2012: "Interpreting in multilingual TV production". A càrrec de Pedro-Jesús Castillo Ortiz (Heriot-Watt University, Edinburg) (Seminari organitzat per Julie Boéri)

19/03/2012: "Antonio Gramsci: philosophe, linguiste et traducteur". A càrrec de Klaus Bochmann (Universität Leipzig, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT)

21/03/2012: "La République de Moldavie: statalité et disputes identitaires". A càrrec de Klaus Bochmann (Universität Leipzig, Alemanya) (Seminari vinculat amb el projecte de recerca OFDYT)

09/05/2012: "East Africa Refugee Interpreters in Egipt". A càrrec d'Alice Johnson (American University in Cairo) (Seminari organitzat per Julie Boéri)

2011

26/01/2011: "Between Fictional and Non-Fictional Deixis: Translating Theatre". A càrrec d'Alexandra Corina Stavinschi (UPF) (Seminari directament vinculat amb el projecte de recerca OFDYT, que dirigeix Jenny Brumme.)

15/3/2011: Discussió de l'article "Visuelle Komik: Sprache, Bild und Typographie in der Übersetzung von Comics" (aparegut a la revista Meta vol 53 núm. 1, 2008, p. 120-138). A càrrec de Francesc Fernández Sánchez (UPF).

29/4/2011: "Dificultades traslativas en la reproducción del discurso oral: El caso de las interjecciones". A càrrec de José Luis Aja Sánchez (Universidad Pontificia Comillas) (Seminari directament vinculat amb el projecte de recerca OFDYT, que dirigeix Jenny Brumme.)

18/5/2011: "Language Variation in Texts and Translations, and Heteroglossia in  
Film Translation". A càrrec de Patrick Zabalbeascoa (Universitat Pompeu Fabra)

16/6/2011:"Variación del español en los medios". A càrrec de Rául Ávila (El Colegio de México)

8/7/2011: "Discurso repetido y metáforas: un enfoque cognitivo". A càrrec de Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela):

26/10/2011: "Las andanzas de Kip Parvati en alemán. Una traducción intercultural". A càrrec de Martin B. Fischer (UPF).

2010

19/1/2010: Discussió de l'article "Naturalness in the Spanish Dubbing Language: a Case of Not-so-close Friends", Pablo Romero Fresco. Meta, vol. 54, núm. 1, 2009, p. 49-72.

16/2/2010: Discussió de l'article "Modal particles explained. How modal particles creep into translations and reveal translators' styles", Marion Winters. Target 21:1 (2009), p. 74-97.

16/3/2010: "La oralidad fingida en los textos periodísticos» a càrrec de Ana Mancera Rueda (Universitat de Sevilla). (Relacionat amb OFDYT).

13/4/2010: "Oral et illusion d'oral : indices d'oralité dans les sous-titres de dialogues de film», Marie-Noëlle Guillot. Meta, vol. 52, n° 2, 2007, p. 239-259.

25/5/2010: "El vaixell d'Iràs i no Tornaràs, o l'alternança de dues oralitats fingides" a càrrec de Xavier Barceló Pinya (Universitat de les Illes Balears) (Relacionat amb OFDYT)

5/11/2010: "Temporalidad, modalidad y deixis múltiple en textos narrativos" a càrrec de Gerda Haßler (Universität Potsdam, Alemanya)

10/12/2010 (seminari programat): "Els intèrprets i el canvi social: de la xarxa de voluntaris Babels a la comunitat professional" a càrrec de Julie Boeri (Universitat Pompeu Fabra)

2009

25/2/2009: "La catégorisation et représentation de la variation linguistique » 

A càrrec de Mathilde Dargnat (Université de Nancy 2 et ATILF CNRS, França). (Seminari directament relacionat amb el projecte de recerca OFDYT, que dirigeix Jenny Brumme.)

25/3/2009: "La oralidad fingida en las novelas de Mario Varga Llosa y sus traducciones" 
A càrrec de Susanne M. Cadera (Universidad Pontificia Comillas de Madrid) (Relacionat amb OFDYT.)

21/4/2009: "La traducción del dialecto en el catalán literario contemporáneo. Las
traducciones de Pasolini, Gadda y Camillero" a càrrec de Caterina Briguglia (UPF)

26/5/2009: "Fingierte Mündlichkeit als Übersetzungsproblem. Am Beispiel von Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz";

28/5/2009: "Fictional orality as a translation problem. An inventory by example of Alfred Döblin's novel Berlin Alexanderplatz", tots dos a càrrec de Kjetil Berg Henjum (Universitat de Bergen, Noruega) (Relacionats amb OFDYT.)

9/6/2009: "La recreación literaria del español coloquial: propuestas de análisis" a càrrec de Araceli López Serena (Universidad de Sevilla) (Relacionat amb OFDYT)

27/10/2009: "Translating Phrasemes in Fictive Orality: Croatian Translation of Gunter Grass" a carrec de Anita Pavić Pintarić (Universitat Zadar, Croacia) (Relacionat amb OFDYT)

17/11/2009: Discussió de l'article "Remapping Translation Studies" de Sonia Vanderpitte a Meta: Translators' Journal, vol. 53, núm.3, 2008