Representants del PDI Laboral Representants del PDI Laboral

Els representants del PDI-L de CCOO a la UPF som

  • Eusebi Colàs (Secretari del Comitè d'Empresa )
  • Sergio Canalda
  • Victor Farias
  • Pol Capdevila

Formem part dels següents comitès i comissions:

  • Comitè de Seguretat i Salut Laboral: Sergio Canalda
  • Representant a la comissió paritària del Conveni PDI-L: Sergio Canalda