Representants del PAS Laboral Representants del PAS Laboral

Els representants del PAS-L de CCOO a la UPF som

- Jordi Viñas Tremols Secretari del Comitè d'Empresa )

- Albert Gallego Torres 

- Robert Rodriguez Torns

- Albert Busquets Marca

Formem part del les següents comissions i/o grups de treball :

Comissió Temporalitat PAS-L: Robert Rodríguez, Albert Gallego
Comissió Seguretat i Salut Laboral
Comissió de Formació: Albert Busquets
Comissió de Jornades i Horaris: Albert Gallego, Jordi Viñas

Representant al Consell de Govern: Robert Rodríguez 
Representant a la mesa de negociació del VI Conveni PAS-L: Jordi Viñas
Representant a la mesa de negociació del Concilia: Jordi Viñas

Web del Comitè d'Empresa del Personal Laboral