Vés enrere Acord de la disposició transitòria 18a d’aplicació de la reforma laboral al pas-l de les universitats públiques

Acord de la disposició transitòria 18a d’aplicació de la reforma laboral al pas-l de les universitats públiques

Us informem que el passat dimecres, 6 d’abril,  CCOO i la UGT, després d’un procés negociador complex i intens amb les set Universitats Públiques Catalanes i en el marc de la Comissió Negociadora del Conveni del PAS laboral, vam acordar incloure una nova  disposició transitòria en el Conveni Col·lectiu (la 18a) que trobareu en el document d’Acord adjunt. 

 

05.05.2022

 

L’objectiu prioritari de l’Acord és l’erradicació de la precarietat del PAS-L atenent a l’aplicació del RDL 32/2021 (de la Reforma Laboral) per tal que la contractació del PAS-L vinculada a finançament específic, propi o extern, públic o privat, sigui indefinida. L'Acord també recull la modalitat de contracte indefinit vinculat al desenvolupament d’activitats científiques i tècniques per al personal de suport a la recerca en el marc de línies de recerca definides. 

Aquest Acord vol donar resposta a: 

1.    L’estabilitat del personal laboral de les Universitats Públiques Catalanes 

2.    La singularitat del sistema de recerca universitari 

Aquests nous contractes indefinits: 

1.    No necessiten autorització prèvia si el finançament és extern o prové de convocatòries de concurrència competitiva.  

2.    Si es manté el finançament a la línia de recerca, els contractes podran continuar sense necessitat d’una nova contractació. 

La Reforma Laboral, negociada i acordada per CCOO i la UGT, representa una millora substancial en les relacions laborals en tots els àmbits i, també a les universitats, ens ha donat les eines per incidir en l’erradicació de la precarietat de les condicions de treball del PAS-L. 

Amb aquesta nova disposició transitòria complim amb escreix un dels objectius bàsics de la Reforma Laboral (que és, al mateix temps, una de les principals prioritats, tant per la UGT com per CCOO): la lluita contra la precarietat. 

La UGT i CCOO demanem a les Universitats Públiques Catalanes que iniciïn els tràmits per a fer efectives les noves contractacions indefinides i la transformació de temporals a indefinits de milers de treballadores i de treballadors de les nostres universitats.

 

Tel: +34 93 542 25 50 / + 34 679 906 281
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact