Notícies d'actualitat Notícies d'actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Carta oberta al rector Casals contra la temporalitat del PAS de la UPF

Carta oberta al rector Casals contra la temporalitat del PAS de la UPF

02.06.2017

Jaume Casals Pons

Rector de la Universitat Pompeu Fabra

Senyor,

La temporalitat del PAS de la UPF és molt elevada i supera àmpliament els límits màxims recomanats, tant per les institucions europees, com pel Govern de l’Estat en els acords sobre ocupació pública signats recentment.

Comissions Obreres fa molts anys que denunciem aquesta situació i reclamem que l’estabilitat és una part essencial del treball digne i de qualitat que exigim en tots els àmbits i, molt especialment, en les institucions públiques.

Pensem que és fàcil entendre que quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el treballador o treballadora que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de tenir el dret reconegut a romandre en aquesta plaça fins que es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Des del primer moment, Comissions Obreres hem denunciat que les taxes de reposició són una mesura de retallada, que no tenen cap sentit, especialment en un context de recuperació econòmica. Hem exigit l’eliminació de les taxes de reposició de les lleis de pressupostos i la creació d’ocupació pública estable per reduir la precarietat laboral a les administracions públiques i a les universitats. Cal destacar que en l’àmbit estatal, s’ha signat, amb el Ministeri d’Hisenda, un Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que estableix que la temporalitat en les administracions no podrà superar el 8% de la plantilla.

En aquest sentit,  us demanem  que es prenguin mesures de manera immediata: considerem que és urgent i imprescindible negociar i acordar un Pla d’Estabilització per al PAS de la UPF, que inclogui una anàlisi exhaustiva de la plantilla, el reconeixement de l’estructuralitat de les places, i els mecanismes legals necessaris (com la declaració d’indefinit no fix pel PAS-L o la vinculació a plaça pel PAS-F) per donar estabilitat a la plantilla i evitar la situació de precarietat actual.

Som conscients en tot moment, que la resolució definitiva del problema de la temporalitat només pot passar per una àmplia oferta pública d’ocupació per a la universitat, i les corresponents convocatòries de processos selectius extenses, que hauran de basar-se en els Principis Fonamentals  d’igualtat, mèrit , capacitat i publicitat.

Per a Comissions Obreres l’estabilització del personal és un objectiu irrenunciable: continuarem exigint i pressionant en totes les instàncies perquè els responsables polítics prenguin consciència d’aquesta necessitat i actuïn en conseqüència. Avui us demanem que la Universitat Pompeu Fabra se sumi a aquesta demanda i comencem a treballar tots plegats i de manera urgent, per aconseguir l’estabilització total del conjunt de treballadores i treballadors del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Atentament,

Robert Díez i Benito

Secretari general

Categories: