Notícies d'actualitat Notícies d'actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Programa PAS Funcionari

Programa PAS Funcionari

16.05.2017


logo_seccio.jpg

eleccions sindicals 2017
Programa electoral PAS Funcionari

 

Els nostres compromisos

 

Per continuar treballant per la recuperació i millora dels drets del conjunt dels treballadors i treballadores de la UPF, la nostra candidatura de CCOO es compromet  a:

 

1. Combatre amb tots els mitjans possibles els atacs contra la universitat pública i contra els drets dels treballadors i treballadores. 


 

2. Defensar la conservació i la millora de tots i cadascun dels llocs de treball. Acabant amb la precarietat i la temporalitat.

3. Apostar clarament per la unitat d’acció amb la resta de sindicats, col·lectius i plataformes de la UPF, a diferència de la dinàmica dels darrers quatre anys volem una JPAS amb un funcionament més eficaç, més operant i amb menys tics exclusius.

 

4. Mantenir informat a tot el conjunt de las treballadores i treballadors, puntualment i amb la màxima transparència, de totes les mesures que els afectin, i obrir canals de participació i debat per consensuar propostes comunes. 


 

  5. Vetllar per l’acompliment de la llei que ens empara, tant als treballadors en règim estatutari com als treballador en règim laboral de tota la Universitat.


La nostra màxima preocupació

 

En aquest nou procés d’eleccions sindicals a la UPF volem destacar un factor molt preocupant que afecta als 4 col·lectius de treballadors: la TEMPORALITAT i la PRECARIETAT. Caldrà lluitar conjuntament per a aconseguir habilitar sistemes legals d’estabilització per a tots ells.

 

PAS funcionari:

 

170 nomenaments d’interins d’urgència. Tots!

 

Actualment els interins ingressen a la UPF per un túnel..com si d’una empresa privada es tractés (infojobs).

Cal garantir l’accés a la funció pública de forma transparent i per tant  legal.

 

logo_seccio.jpg


Abús de les ofertes temporals.  L'article 24 del reglament d'accés i provisió, estableix clarament que l'adscripció provisional només es podrà portar a terme PER NECESSITATS DEL SERVEI DEGUDAMENT MOTIVADES… i atès que són temporals tenen un termini, no com està succeint que s’allarguen en el temps indefinidament.

 

No es reflecteixen a la RLT com a estructurals o, si ho fan, mai no es convoquen els concursos.

Precisament fa pocs dies el TSJC ha dictat sentència contra la UB per realitzar unes pràctiques quelcom similars a les que efectua la UPF pel que fa a les Comissions de Serveis prolongades in eternum.

Aquesta sentència condemna a la UB a revocar el nomenaments i convocar el concursos de provisió tal i com marca la llei.

Que es respectin els principis bàsics d’accés a la funció pública (publicitat, igualtat, mèrit i capacitat) és una garantia per a tothom. És del tot comprensible que cal tenir respecte per la legislació en matèria de Funció Pública i no es poden estar canviant les regles del partit, en funció de qui hi participi.


Un exemple per no seguir

 

UGAS I UCAS

 

Aquí no només s’ha abusat de les provisions temporals sinó que a més, no s’ha fet publicitat entre tot el personal, s’ha restringit entre els àmbits i s’hi ha permès participar als funcionaris interins. Cosa que representa una perversió superlativa, atès que si mai es convoquen oposicions, no podran presentar-se a la plaça que han estat ocupant.

En cap moment la gerència ha volgut negociar amb els sindicats ( al menys amb CCOO no) aquesta reestructuració administrativa, acollint-se a la potestat organitzativa. Però al modificar les condicions laborals dels treballadors ( i aquí s’hi han modificat i no poc) hi estan obligats per llei a fer-ho.

Trobem situacions de serveis o unitats que porten anys demanant personal i requalificacions sense que ningú atengui la seva situació. Arbitràriament, s'està atenent un únic col·lectiu amb una reorganització administrativa ( segurament igual de necessària ) que té un cost que hipoteca la resta de reivindicacions pendents fins a no se sap quan pel fet que el futur econòmic de les Universitats és, ara com ara, si més no, incert.


logo_seccio.jpg

Temes transversals per al PAS

 

Teletreball real.

La seva consecució ha estat una gran fita, però cal seguir-hi treballant.

El teletreball s’ha de basar en una Descripció dels Llocs de Treball. El resultat d’aquesta descripció serà la que determinarà quins llocs de treball són susceptibles de fer teletreball i quins no. I aquells que ho siguin hauran de ser determinats a la RLT. No podem tenir en compte factors subjectius alhora de determinar qui pot i qui no pot fer teletreball. El teletreball implica treballar per objectius. Fins quan estarà subjecte únicament a un dia a la setmana? Per  què?


Carrera professional horitzontal, és a dir, la  possibilitat de promocionar en el propi lloc de treball. És l’equivalent a la carrera dels docents amb els seus trams. Es tracta d'una possibilitat de promoció que recull l'EBEP. Portem anys de retard a l'espera que algú dissenyi un sistema per a la UPF. D'altres administracions ja ho han fet. Per què a la UPF s'exigeix cada vegada més formació, més especialització als professionals d'administració sense que ningú hagi dissenyat com es reflectirà això a la seva nòmina? Tenim treballadors/res que porten anys cobrant el mateix tot i que el seu lloc de treball ha canviat significativament. La gent que es recicla, que es forma, que s'especialitza no té cap tipus de compensació. Només pot fer carrera de promoció vertical si s'escau. Això, amb un escenari congelat com el nostre, és condemnar-nos a jubilar-nos sense haver pogut promocionar.

Atesa la impossibilitat de convocatòria de places noves, s'imposa la provisió temporal de llocs de treball ( comissions de serveis, interinatges o encàrrecs de funcions ) que és completament arbitrària, així com la classificació d'aquestes places.  Qui i com determina si es farà pública o no l'oferta, si s'accedirà per currículum, per mèrits,??... Trobem ofertes per a llocs similars amb un accés que sembla de concurs definitiu quan no ho són i quan no és necessari.  D'altres que es fan a dit. Trobem ofertes de places equivalents amb una qualificació diferent de grup i de nivell. Com és possible això? Qui i com ho determina?

 

En definitiva, tota aquesta temporalitat,  la manca de polítiques de personal clares ja està passant factura a la UPF.

No ens cansarem de demanar que es compleixi la legalitat.

 

logo_seccio.jpg

 

Ordenem les Relacions Laborals

 

Creació d’un òrgan de negociació estable. La Mesa de negociació de la UPF.

En compliment de l’EBEP, tota administració pública ha de tenir la seva Mesa de Negociació.

Aquesta vella reivindicació de CCOO mai ha estat atesa pel diferents òrgans de govern i rectors de la UPF.

Sense un marc estable de negociació, sense unes regles definides i conegudes per tothom (reglament de la Mesa) es fa molt difícil normalitzar les relacions laborals a la UPF.

Aquest darrer període hem aconseguit, pel PAS, quelcom més semblant a la Mesa Negociadora del PAS, tot i que el nom que li va donar l’anterior vicegerent de RRHH no deixa de ser curiós. El verb negociar, en totes les seves conjugacions, no és mai acceptat públicament. Però algú, per fi va entendre que quan negociem condicions laborals pel PAS, la majoria son d’aplicació als Laborals i als Funcionaris. No tenia cap sentit negociar-les per separat dues vegades.

 

La creació d’una oficina de Relacions Laborals

 

Aquesta oficina seria l’encarregada de donar suport i assistir a la Mesa de Negociació de la UPF. Ostentaria la secretaria de la Mesa i centralitzaria totes les matèries pròpies d’una Oficina de Relacions Laborals. I el que és més important: normalitzaria les relacions laborals de la UPF. Bona falta fa.


4 anys per endavant

 

En aquesta propers 4 anys, la coordinació de les seccions sindicals de CCOO de les 7 Universitats Públiques Catalanes a través del Secretariat d’Universitats de CCOO de Catalunya, serà un dels puntals de l’acció sindical a portar a terme.

 

L’experiència en la resolució de problemàtiques, a través de la negociació col·lectiva, en les altres UUPPCC, ens ha d’il·lustrar a tots i totes, per a  la resolució de problemàtiques que mai no haurien d’haver-se produït.

 

CCOO en tots els seus àmbits d’acció I representació, Mesa General d’Universitats, Mesa de la Funció Pública, Sub Mesa del PAS F,  Secretaria General d’Universitats,

logo_seccio.jpg

 

Parlament de Catalunya, etc., té un objectiu molt clar, recuperar els drets arrebassats durant aquest anys.

Com penseu que hem aconseguit la recuperació de la paga del 2012? Perquè un dia es van sentir bondadosos i ens la van retornar?

 

Els ajuts socials, matrícula, menjador, el pla de pensions de la Generalitat, etc. Nosaltres no hem renunciat. O bé ens els retornen o haurem de trobar altres formes de compensació per als treballadors públics.

 

Acabar amb la càrrega econòmica que han de soportar els treballadors i treballadores, quan estan de baixa mèdica (IT), amb els descomptes de salari que penalitzen les dolències de curta i mitja durada, sobre tot, és un objectiu prioritari de CCOO. Cal despenalitzar a les treballadores i treballadors quan estan malalts.

 

No ens aturarem fins que aconseguim abolir el Decret que retalla els salaris quan som de baixa mèdica. I això només es pot aconseguir en els escenaris que us comentàvem abans, els àmbits on CCOO té veu i té força (Mesa General, Mesa de la Funció Pública, etc.,).

L’acord de dies d’indisposició (negociat per CCOO a la Mesa General) va intentar minimitzar l’impacte d’aquesta brutal retallada. Però evidentment no ha estat suficient.

La recuperació del còmput anual de 1462 hores efectives de treball i l’Acord per als més grans de 57 anys han significat, a nivell local, un petit respir. Una petita treva a les retallades. Però caldrà continuar la lluita i l’acció sindical constant per no perdre res més i recuperar allò que ens van prendre.

Hi han hores i hores de dedicació, de negociacions fallides, de mobilitzacions, de protestes. De noves negociacions...

En definitiva, d’una feina sindical que CCOO ha fet, fa i farà amb la teva confiança i el teu vot.

puny_fem pinya.jpg

logo_seccio.jpg


La Junta del Personal és l’òrgan de representació del PAS funcionari de la UPF, però de vegades, aquest òrgan no és suficient. El seu àmbit queda molt limitat per la pròpia llei (EBEP), no per la nostra voluntat. Sobre tot, quan les veritables “batalles”, es lliuren fora de les nostres parets. Allà la junta no hi té competència possible tot i que alguns sindicats us ho vulguin fer creure. Això ve motivat perquè no tenen representació fora de la UPF. Però CCOO sÍ.

 

Això en cap cas vol dir que vulguem “prescindir” de la junta, però és necessari  estar en tots els fronts, en totes les meses de negociació, en tots els àmbits de la Funció Pública i CCOO per descomptat hi és i hi serà si ens fas confiança el dia 22 de maig votant la nostra Candidatura del PAS Funcionari.

 

megafon.jpg

cartellA3_corda_color.jpg

 

Categories: