Notícies d'actualitat Notícies d'actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Campanya informació sobre contractes temporals falsos

Campanya informació sobre contractes temporals falsos

25.05.2018

A la UB les professores i professors ja han dit prou! Han hagut d'anar a la vaga per fer visible la seva precarietat.                            

Des de la Secció sindical de CCOO a la UPF emplacem al rectorat i a l'equip de govern de la UPF a complir amb la regulació del contracte d'investigador postdoctoral aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 18 d'octubre del 2017.                                                                                                

Si ets professora o professor associada o visitant fals han de convertir el teu contracte en investigadora postdoctoral, lectora o agregat interí.                                                                                                                                                                        

Llei catalana d'universitats: Article 51 El professorat visitant

El professor visitant és contractat, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre professors i investigadors de reconegut prestigi, procedents d'altres universitats i centres de recerca, per al desenvolupament d'activitats específiques de docència i de projectes de recerca.
 
Hi frau de llei en tant que no hi hagi vinculació amb cap altra universitat quan el contracte de visitant és per a professors que venen d'una altra universitat...  Dit això, tot sembla indicar que la UPF ha infringit les lleis sobre contractació temporal, amb les conseqüencies legals que s'en podrien derivar
 

Llei catalana d'universitats: Article 50  El professorat associat

El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat professional fora de la universitat, per a desenvolupar tasques docents a la universitat. Disposa de plena capacitat docent en l'àmbit de la seva competència.
 
Un indici de ser fals associat és no tenir aquest treball extern, desenvolupar les tasques de la universitat a temps complert i/o estructurales como la recerca o la gestió.
 
 
Adjuntem link amb l'Acord de Consell de Govern UPF de 18 d'octubre del 2017: 
 
 
 
- El contracte segons la llei de la ciència pot tenir fins i tot una durada de 5 anys.

 

Demaneu, per escrit, als vostres respectius departament la conversió dels vostres contractes.

Més informació, contacteu amb [email protected]

 

Categories: